ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων εντός διμήνου από την υποβολή των δηλώσεων

Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων εντός διμήνου από την υποβολή των δηλώσεων

Περιθώριο δύο μηνών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των δηλώσεων νομικών προσώπων θα έχουν ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ προκειμένου να συγκαλέσουν τις Γενικές τους Συνελεύσεις. Αυτό προβλέπει το άρθρο 8 του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων που κατατέθηκε στην Βουλή.

Εάν τηρηθεί η προθεσμία και η υποβολή των δηλώσεων νομικών προσώπων ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου αυτό σημαίνει πως οι Γενικές Συνελεύσεις θα μπορούν να συγκληθούν έως τις 30 Αυγούστου.

Η σχετική διάταξη αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2015 ο χρόνος μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών».

Σκοπός της εν λόγω ρύθμισης είναι να επιλυθεί ειδικά για την χρήση που έληξε την 31-12-2015, η σύγκρουση μεταξύ διατάξεων του λογιστικού και εταιρικού δικαίου, η οποία προέκυψε μετά την ψήφιση του ν.4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Στο νόμο αυτό ως καταληκτικός χρόνος σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών ορίζεται η ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων που σήμερα είναι η 30-06-2016 (ενδεχομένως η ανωτέρω προθεσμία να παραταθεί).

Η διάταξη όμως αυτή του ν.4308/2014 δεν επιτρέπει να τηρηθούν οι προθεσμίες που ορίζονται από το εταιρικό δίκαιο τόσο για την σύγκλιση των τακτικών γενικών συνελεύσεων και την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των παραπάνω εταιρειών, όσο και για την δημοσίευση και καταχώρηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο μητρώο και στα μέσα που ορίζονται από τον νόμο, με αποτέλεσμα όταν διενεργούνται σε χρόνο μεταγενέστερο να θεωρούνται εκπρόθεσμες και να συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής προστίμων.

Με τη νέα ρύθμιση που περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας το πρόβλημα διορθώνεται.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ