ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Σε συνεχείς και προχωρημένες συνομιλίες με τη Thrivest Holding

Attica Bank: Σε συνεχείς και προχωρημένες συνομιλίες με τη Thrivest Holding
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού Φωτογραφία αρχείου

Σε συνεχείς και προχωρημένες συνομιλίες με τη Thrivest Holding βρίσκεται η Attica Bank, για το θέμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο η τράπεζα.

Πλέον, οι δύο πλευρές βρίσκονται πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία για τη συμμετοχή της Thrivest Holding στην ΑΜΚ της Attica Bank και εν συνεχεία τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα, με στόχο, όπως αναφέρουν κύκλοι της Thrivest, τη δημιουργία του λεγόμενου πέμπτου τραπεζικού πόλου.

Με δεδομένο ότι η διαδικασία της Αύξησης είναι προγραμματισμένη για τις 30 Μαρτίου, είναι πλέον ζήτημα ημερών για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να φανεί τόσο το ποσοστό της συμμετοχής της Thrivest στην Attica Bank αλλά και ο οδικός χάρτης και τα επόμενα βήματα.

Η ανακοίνωση της Attica Bank

Αναλυτικά, το κείμενο της ανακοίνωσης της Attica Bank στο Χρηματιστήριο έχει ως εξής:

«Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 18-01-2023, 26-01-2023 και 03-02-2023 ανακοινώσεων της καθώς και των εταιρικών ανακοινώσεων της που αφορούν την εγκριθείσα και υπό υλοποίηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της και το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο που διέπει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, κατόπιν και σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι βρίσκεται σε συνεχείς και προχωρημένες συνομιλίες μεταξύ των βασικών μετόχων της και της εταιρείας Thrivest Holding Ltd.
Η Τράπεζα θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη
προκύψει στο πλαίσιο αυτό»

ΔΗΜΟΦΙΛΗ