ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Joint venture Motor Oil με ΔΕΗ Ανανεώσιμες και Cantreva για φωτοβολταϊκά έργα 1,9 GW

Joint venture Motor Oil με ΔΕΗ Ανανεώσιμες και Cantreva για φωτοβολταϊκά έργα 1,9 GW
Pixabay

Η Motor Oil απέκτησε ποσοστό στην UNAGI, εταιρεία που κατέχει χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,9 GW στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Motor Oil Renewable Energy απέκτησε το 75% των μετοχών της UNAGI που ανήκε τους μετόχους της Cantreva (την οικογένεια Μανωλόπουλου).

Πλέον η οικογένεια Μανωλόπουλου θα διατηρήσει συμμετοχή 25% στην UNAGI.

H UNAGI είναι μια εταιρεία συμμετοχών που κατέχει το 51% των εταιρειών Baliaga, Pivot Solar και Teichio, οι οποίες με τη σειρά τους κατέχουν 16 φωτοβολταϊκά έργα (PV) συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,9 GW στη Μακεδονία και την Κεντρική Ελλάδα.

Το υπόλοιπο 49% των εν λόγω εταιρειών ανήκει από το καλοκαίρι του 2022 στις ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Με απλά λόγια η Motor Oil απέκτησε ποσοστό 38,25% των εταιρειών Baliaga, Pivot Solar και Teichio και η οικογένεια Μανωλόπουλου θα διατηρήσει συμμετοχή 12,75% σε αυτές.

Κάποια από τα φωτοβολταϊκά (PV) έργα των εταιρειών Pivot Solar και Teichio στη Δυτική Μακεδονία κατηγοριοποιούνται στην κατηγορία Α3 και θα αδειοδοτηθούν πλήρως (άδεια σύνδεσης) άμεσα.

Το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων έργων είναι επίσης σε προχωρημένο βαθμό ωριμότητας, έχουν λάβει περιβαλλοντικούς όρους και θα κατηγοριοποιηθούν στην κατηγορία Β με ορίζοντα αδειοδότησης σύνδεσης το τέλος του χρόνου.

Η συναλλαγή αυτή φέρνει τη Motor Οil πιο κοντά στον στόχο της για ανάπτυξη 2 GW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2030, ενώ αυξάνει σημαντικά την ισχύ των έργων υπό ανάπτυξη για τη Motor Oil Renewable Energy, προσθέτοντας έργα ώριμα που θα λάβουν όρους σύνδεσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ