ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mytilineos: Αύξηση της τιμής - στόχου στα 37 ευρώ από την Citi

Mytilineos: Αύξηση της τιμής - στόχου στα 37 ευρώ από την Citi

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Mytilineos στην ενεργειακή μετάβαση, αναφορικά με το portfolio ΑΠΕ που έχει διπλασιαστεί, δίνει έμφαση η νέα έκθεση της CITI, η οποία ανεβάζει σημαντικά την Τιμή-Στόχο για τη MYTILINEOS στα 37 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρεται στον κλάδο της Μεταλλουργίας και συγκρίνει τα μεγέθη της Mytilineos με την Norsk Hydro, επισημαίνοντας ότι θα την ξεπεράσει αναφορικά με το περιθώριο κέρδους στο Αλουμίνιο.

Έτσι, η CITI ανεβάζει σημαντικά την Τιμή-Στόχο για τη MYTILINEOS στα 37 ευρώ (από 30 ευρώ προηγουμένως), διατηρώντας τη σύσταση για BUY.

Συγκεκριμένα, η CITI, στο report της, εντοπίζει 3 βασικούς καταλύτες που υποστηρίζουν το re-rate της MYTILINEOS σε αυτά τα νέα επίπεδα κερδοφορίας:

  1. Η νέα οργανωτική δομή της MYTILINEOS, ευνοεί την καλύτερη κατανόηση του growth story της Εταιρείας.
  2. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι καταλυτικής σημασίας, καθώς η Εταιρεία έχει διπλασιάσει το portfolio της τους τελευταίους 18 μήνες, το οποίο με τη σειρά του θα έχει ως αποτέλεσμα την εκτόξευση του «πράσινου» EBITDA στα επόμενα έτη στο 50% των συνολικών EBITDA.
  3. Η «Πράσινη» μετάβαση του Αλουμινίου φαίνεται να συντελείται τα επόμενα 1-2 έτη, οδηγώντας σε πιθανά «πράσινα» premiums, ενώ η MYTILINEOS εκτιμάται ότι θα έχει καλύτερα περιθώρια κέρδους ακόμα και από τη Norsk Hydro

Τα τελευταία 2, είναι και αυτά τα σημεία που για τη CITI, τοποθετούν τη MYTILINEOS ως μία εταιρεία με best-in-class ESG χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα, ο αναλυτής της CITI, αναμένει περαιτέρω rerating για τη μετοχή σε συνέχεια του Corporate Restructuring και στο θετικό σενάριο ανεβάζει την Τιμή Στόχο στο επίπεδο των 44 ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ