ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθοριστικές οι επόμενες εβδομάδες για τον Μαρινόπουλο

Καθοριστικές οι επόμενες  εβδομάδες για τον Μαρινόπουλο

Επιτακτική είναι η ανάγκη εξεύρεσης έως και 20 εκατ. ευρώ νέας χρηματοδότησης για τον Μαρινόπουλο, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο «ατύχημα» που θα μπορούσε να εμβολίσει την επιχειρούμενη στρατηγική σύμπραξη με τον Σκλαβενίτη.

Αυτό τονίσθηκε σε χθεσινή τριμερή συνάντηση μεταξύ των τραπεζών, στελεχών του Ομίλου Μαρινόπουλος και εκπροσώπων της Σκλαβενίτης, στην οποία επισημάνθηκε πως θα πρέπει οι μέτοχοι του Μαρινόπουλου να συμβάλουν στην εξεύρεση ενδιάμεσης χρηματοδότησης προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί η εταιρεία.

Στην τριμερή συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς το χρονοδιαγράμμα της συμφωνίας, μέσω της οποίας η Σκλαβενίτης θα συμμετάσχει ως στρατηγικός επενδυτής στη διάσωση της Μαρινόπουλος.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  • Έως το τέλος Ιουλίου θα πρέπει να υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας του Ομίλου Μαρινόπουλος και του Σκλαβενίτη.
  • Στις 20 Αυγούστου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο οικονομικός και νομικός έλεγχος (due diligence), ώστε το τέλος Αυγούστου να υπάρξει η τελική συμφωνία Μαρινόπουλου, Σκλαβενίτη και τραπεζών.
  • Τέλη Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχει συνταχθεί η συμφωνίας εξυγίανσης που προβλέπει το άρθρο 106Β του πτωχευτικού κώδικα.Σύμφωνα με το νόμο είναι δυνατόν να συναφθεί και να υποβληθεί στο δικαστήριο για επικύρωση συμφωνία εξυγίανσης και πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης, αν έχει υπογραφεί από τους πιστωτές. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του ποσοστού των συμβαλλόμενων πιστωτών γίνεται με βάση κατάσταση πιστωτών που επισυνάπτεται στη συμφωνία εξυγίανσης και αναφέρεται σε ημερομηνία που δεν προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της συμφωνίας στο δικαστήριο περισσότερο από τρεις μήνες.
  • Έως λοιπόν τις 10 Σεπτεμβρίου θα πρέπει η συμφωνία εξυγίανσης να έχει δοθεί προς διαβούλευση στους προμηθευτές. Εάν πειστεί το 60% των πιστωτών της Μαρινόπουλος επί του εν λόγου σχεδίου διάσωσης, τότε δεν θα χρειαστεί να συζητηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου η υπαγωγή της στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ