ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με αργούς ρυθμούς η διαχείριση των» κόκκινων» δάνειων

Με αργούς ρυθμούς η διαχείριση των» κόκκινων» δάνειων

Μη επιθετικές δράσεις απομείωσης των επισφαλειών από τις ελληνικές τράπεζες φαίνεται πως αποδέχεται ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM), αποκλείοντας μεγάλες ρευστοποιήσεις στοιχείων του ενεργητικού τους, τουλάχιστον ως και τις αρχές του 2018.

Πρόκειται για κεντρικό αίτημα των διοικήσεων των τεσσάρων συστημικών ομίλων προς τον επόπτη τους, οι οποίες θέλουν το μεγαλύτερο μέρος της προσαρμογής, περί το 70%, να γίνει με ρυθμίσεις.

Η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων δεν είναι δυνατόν να κινηθεί τα επόμενα τρίμηνα με πολύ γρήγορους ρυθμούς, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών για τις οποίες δεν υπάρχει ευθύνη των εγχώριων ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι έχουν υποσχεθεί στον SSM να ολοκληρώσουν ως τις αρχές του 2017 την τροποποίηση της επιχειρησιακής του δομής.Μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου οι τράπεζες θα έχουν αποστείλει στη Φρανκφούρτη τα σχέδιά τους για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους κατά 40 δισ. ευρώ συνολικά ως και το τέλος του 2019.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις με τον SSM δεν θα σταματήσουν εκεί. Μετά την κατάθεση των πλάνων αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων μας, θα ακολουθήσουν παρατηρήσεις και ερωτήσεις για το πώς θα υλοποιήσουν τις αναλαμβανόμενες δεσμεύσεις.

Αυτές οι διεργασίες, σε συνδυασμό με το μεγάλο έργο αναδιάρθρωσης στο εσωτερικό των πιστωτικών ομίλων, δεν επιτρέπουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας σε σχέση με την ταχύτητα περιορισμού των επισφαλειών τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 2017.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ