ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κίνηση ματ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ»

Κίνηση ματ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ»

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες με την κατάλληλη καθοδήγηση και στήριξη, μπορούν να παρουσιάσουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίες, αναζητά ο ΟΠΑΠ, ο οποίος σε συνεργασία με την Endeavor Greece, υλοποιεί το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ».

Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος είναι να ενισχύσει περαιτέρω την τάση που έχει αρχίσει εκ νέου να υπάρχει στην Ελλάδα προς εταιρείες που εστιάζουν σε τομείς με σημαντική δυναμική ανάπτυξης (π.χ. τουρισμός, τρόφιμα, τεχνολογία) και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εταιρείες αυτές αποτελούν ακόμη μόνο το 10% του συνόλου των αριθμού επιχειρήσεων, αλλά ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 40% τα τελευταία χρόνια. Από αυτές τις εταιρίες, το 1% περίπου μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει και να μεγεθύνει τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται, ώστε να δημιουργηθούν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και να κάνουν πραγματική διαφορά στην οικονομία και την απασχόληση.

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ» υλοποιείται στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας του ομίλου και σε συνεργασία με το ελληνικό σκέλος του διεθνούς Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Endeavor, ο οποίος στηρίζει πολλά υποσχόμενες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο και τις βοηθά αξιοποιώντας ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο κορυφαίων επαγγελματιών. Στις επιλεγμένες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος και με την αρωγή της Endeavor Greece θα δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν γρήγορα, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να συνεισφέρουν στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη.

DSC 2735

Διεθνή ανάπτυξη

Η κατάθεση των αιτήσεων είναι εφικτή μέχρι τις 4 Νοεμβρίου στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.somethingbetter.gr και οι εταιρείες που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες καθώς και σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο, που θα τις βοηθήσει να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να εξελιχθούν σε μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις που καινοτομούν, εξάγουν, αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο τους και κατ’ επέκταση δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας που είναι και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα.

Οι άξονες που θα υποστηριχθούν μέσω του προγράμματος είναι:

• Προοπτικές σε διεθνείς αγορές

• Πρόσβαση σε επενδύσεις και δανεισμό

• Στρατηγική καθοδήγηση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, branding και επικοινωνίας.

DSC 2817

Προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε κλάδους στους οποίους η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως τουρισμός, αγροτική παραγωγή, βιομηχανία τροφίμων και ποτών αλλά και σε κλάδους με προοπτική ανάπτυξης, όπως οι νέες τεχνολογίες. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν οικονομική δραστηριότητα, η οποία μεταφράζεται σε ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ 100.000 ευρώ και 50 εκατ. ευρώ και μέχρι 250 εργαζόμενους.

Η α’ φάση της επιλογής θα γίνει με τη χρήση ποσοτικών κριτηρίων που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής. Οι επιχειρήσεις που θα περάσουν από την α’ φάση θα συμμετάσχουν κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει θα γίνει αξιολόγηση ποιοτικών κριτηρίων επιλογής. Πιο συγκεκριμένα, ειδική επιτροπή, που θα αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη της Endeavor Greece, κορυφαίους επιχειρηματίες από διάφορους κλάδους της ελληνικής αγοράς και εκπροσώπους του ΟΠΑΠ, θα αξιολογήσει τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες σε θέματα όπως είναι η επιχειρηματική στρατηγική, η καινοτομία, η δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης σύμφωνα με το μέγεθος της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, το επιχειρηματικό μοντέλο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών.

IMG 7952

Ο στόχος είναι εντοπιστούν επιχειρήσεις που αξιοποιούν δομικά πλεονεκτήματα της χώρας (π.χ. στον τουρισμό και τα τρόφιμα), ευκαιρίες που έχουν προκύψει λόγω κρίσης (π.χ. στην ενέργεια ή το χρηματοπιστωτικό τομέα), αλλά και διεθνείς ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή ή σε παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. στον τομέα της τεχνολογίας, βιοτεχνολογίας, νανοτεχνολογίας). Επιχειρήσεις που θα μπορέσουν με την κατάλληλη βοήθεια να δημιουργήσουν έναν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας που είναι και το ζητούμενο για μία οικονομία, ειδικά μετά από 8 χρόνια ύφεσης...

loose

ΔΗΜΟΦΙΛΗ