ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Κέρδη 76 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2017

Eurobank: Κέρδη 76 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2017

Καθαρά κέρδη 76 εκατ. ευρώ κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2017 η Eurobank, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο τα κέρδη της τράπεζας ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,6% έναντι του πρώτου τριμήνου 2017 σε 216 εκατ. ευρώ και κατά 9,1% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2016 σε ευρώ. Αντίστοιχα, τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 1,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2017 σε 251 εκατ. ευρώ , ενώ υποχώρησαν κατά 3,9% το πρώτο εξάμηνο 2017 σε 498 εκατ. ευρώ.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 0,5 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο και 0,8 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2017. Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων του δευτέρου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 184 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 1,90% επί των μέσων χορηγήσεων.

Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA διαμορφώνεται σε 9,9 δισ. ευρώ και είναι μειωμένη κατά 2,5 δισ. ευρώ από τα υψηλά του 2017.

Ο πρόεδρος της Eurobank Νικόλαος Καραμούζης σχολιάζοντας τις οικονομικές καταστάσεις ανέφερε τα εξής: «Η μείωση της αβεβαιότητας για τις οικονομικές και πολιτικές προοπτικές θέτει τις βάσεις για οριστική έξοδο της χώρας από την πολυετή δοκιμασία της κρίσης. Τα θετικά ορόσημα του β΄ τριμήνου, με αφετηρία την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, έχουν ήδη ορατή αποτύπωση στη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, αλλά και στις εκτιμήσεις των διεθνών αγορών για την κατεύθυνση της χώρας, που επιβεβαιώθηκαν κατά την πρόσφατη πρώτη έκδοση κρατικού χρέους μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι εξελίξεις αυτές συνιστούν ένα σημαντικό βήμα, αλλά η αποκατάσταση της κλονισμένης εμπιστοσύνης απαιτεί συνέχεια, συνέπεια και χρόνο. Η διατήρηση του κλίματος συνεργασίας με τους διεθνείς πιστωτές, η συνεπής εφαρμογή των συμφωνηθέντων και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού για την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση αναγκαίων ξένων επενδύσεων αποτελούν προϋποθέσεις για την έναρξη ενός κύκλου σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Μέσα σε ένα βελτιούμενο περιβάλλον, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να εστιάσει στις βασικές προτεραιότητες, που είναι η στήριξη του αναπτυξιακού κύκλου, η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και η αποτελεσματική διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες και την οικονομία και η συνακόλουθη, αργή αλλά ορατή, επιστροφή καταθέσεων διευκολύνει την παροχή ρευστότητας προς τις υγιείς επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Σε αυτές τις συνθήκες, η Eurobank βελτιώνει τις επιδόσεις της και διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και το στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, να χρηματοδοτήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να στηρίξει την ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, τόνισε σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα: «Η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Eurobank συνεχίστηκε και επιταχύνθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η κερδοφορία, για έκτο συνεχές τρίμηνο, στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση των βασικών οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9%, με ιδιαίτερα ενισχυμένα έσοδα από προμήθειες κατά 19% (σε ετήσια βάση).

Η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, κυρίως στην Ελλάδα (-3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο), βελτίωσε τον δείκτη κόστους προς έσοδα. Οι διεθνείς δραστηριότητες εξακολουθούν να συμβάλλουν σταθερά στο θετικό αποτέλεσμα, τάση που αναμένουμε να διατηρηθεί και στο μέλλον.

Η σταδιακή επιστροφή καταθέσεων ενίσχυσε τη ρευστότητα και τη δυνατότητά μας να στηρίξουμε τους πελάτες μας. Η χρηματοδότηση των νοικοκυριών και, προπάντων, των επιχειρήσεων καθώς ανακάμπτει η ελληνική οικονομία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα που επιβεβαιώθηκε από την αύξηση των χορηγήσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εικόνα στο πεδίο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο βασικός δείκτης, των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος για τρίτο συνεχές τρίμηνο.

Παράλληλα, η μείωση των NPEs σε απόλυτα μεγέθη κατά 0,8 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 πιστοποιεί την ορθότητα της στρατηγικής για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου και τη δυναμική επίτευξης των στόχων για τους οποίους έχουμε δεσμευθεί έναντι των εποπτικών αρχών.

Ο δείκτης κεφαλαίων Fully Loaded Basel III CET1 ενισχύθηκε κατά 60 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους. Σημαντική για τις προοπτικές της τράπεζας είναι η βελτίωση της δομής της κεφαλαιακής μας βάσης, με την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών ύψους 950 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγων Tier IΙ, τα οποία προσμετρώνται στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια (fully loaded Basel III) και τα οποία διαμορφώνονται (pro forma) στο 17.1%.

Τα θετικά αποτελέσματα του τριμήνου, στους τομείς της κερδοφορίας, μείωσης των NPEs και αύξησης των κεφαλαίων, επιβεβαιώνουν ότι η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης όλων των στρατηγικών και επιχειρηματικών στόχων που έχουμε θέσει για το 2017.»

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ