ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελβετία δίνει στοιχεία Ελλήνων καταθετών μόνο στις περιπτώσεις ύποπτων συναλλαγών

Η Ελβετία δίνει στοιχεία Ελλήνων καταθετών μόνο στις περιπτώσεις ύποπτων συναλλαγών
REUTERS/Ruben Sprich

Μόνο για τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών λαμβάνει στοιχεία από τις ελβετικές τράπεζες η Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Αυτό αποσαφήνισε η Αννα Ζαΐρη, η επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τον τρόπο που η ελληνική κυβέρνηση θα ζητήσει τη συνδρομή των αρμοδίων ελβετικών αρχών ώστε να αποκαλυφθεί η νομιμότητα του πλούτου που βρίσκεται στις ελβετικές τράπεζες.

Η κ. Ζαΐρη ανέφερε αρχικά πως η Αρχή συμμετέχει στο διεθνές δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στο οποίο συμμετέχουν 156 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελβετία.

Ξεκαθάρισε ωστόσο πως η ελβετική ομόλογη αρχή λαμβάνει και αναλύει τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών που αποστέλλονται από τα ελβετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο διεθνές δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και σε περίπτωση που υπάρχει συμμετοχή ή εμπλοκή ελληνικού φυσικού ή νομικού προσώπου τότε δύναται να αποστέλλει ερώτημα για παροχή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με την οικονομική κατάσταση ή την ύπαρξη ποινικών διώξεων στην χώρα μας.

Η κ. Ζαΐρη απεκάλυψε και ένα θεσμικό πρόβλημα. Το διεθνές δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών έχει την αρμοδιότητα να απευθύνει ερώτημα για παροχή πληροφοριών μόνο σε ελβετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που προηγουμένως έχει υποβάλει σε αυτό αναφορά ύποπτης συναλλαγής και μόνο για πληροφορίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη αναφορά. Εφόσον κρίνεται αναγκαία, η περαιτέρω έρευνα γίνεται μόνον μέσω των δικαστικών αρχών κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής.

Το εν λόγω ζήτημα σε συνδυασμό με τον πλημμελή έλεγχο του πραγματικού δικαιούχου έχει καταγράφει και από την αρμόδια διεθνή συντονιστική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (FATF) κατά την αξιολόγηση της Ελβετίας τον Δεκέμβριο του 2016.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ