ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μπόνους» μονιμοποίησης για 40.000 εργαζομένους με μπλοκάκι

«Μπόνους» μονιμοποίησης για 40.000 εργαζομένους με μπλοκάκι
Shutterstock Stock Photos

Αρχισε η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Ενίσχυση της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά 40.000 αμειβομένους με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα επιχορηγεί για έναν χρόνο επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν εργαζομένους με συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, προκειμένου να τις μετατρέψουν σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Είναι ενδεικτικό ότι το ποσό με το οποίο θα επιχορηγείται η επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ισούται με τις εργοδοτικές εισφορές 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας) για κάθε εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών μετατρέπεται σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Ως ανώτατο όριο επιχορήγησης έχουν οριστεί τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι ενταγμένες σε αυτό επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το σύνολο του προσωπικού τους για 18 μήνες - 12 μήνες με επιχορήγηση και 6 μήνες χωρίς. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι ωφελούμενοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι:

  • Να είναι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και να απασχολούνται σε δύο – κατ’ ανώτατο όριο – εργοδότες.
  • Η σύμβασή τους με τις επιχειρήσεις να είναι σε ισχύ και να έχει αναρτηθεί στην ειδική πλατφόρμα του διαδικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
  • Το τελευταίο δωδεκάμηνο να μην παρείχαν εξαρτημένη εργασία στον ίδιο εργοδότη.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ