Στα 12 δισ. ευρώ το ανεξόφλητο υπόλοιπο των εγγυήσεων του Δημοσίου
Πηγή: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου ήταν στα τέλη του 2009 στα 25,5 δισ. ευρώ. Πλέον έχει μειωθεί στην περιοχή των 12 δισ. ευρώ. Ωστόσο, στο διάστημα 2010 -2017 οι καταπτώσεις εγγυήσεων του Δημοσίου ξεπέρασαν τα 5,76 δισ. ευρώ, βαρύνοντας ισόποσα το δημόσιο έλλειμμα και χρέος.

Οι «αμαρτίες του παρελθόντος» που σχετίζονται με την αθρόα χορήγηση της εγγύησης του Δημοσίου εξακολουθούν να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. Το συνολικό ύψος των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων προς φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 970 εκατ. ευρώ, έναντι 890 εκατ. ευρώ για το 2017. Η αύξηση αυτή θα προέλθει κυρίως από τις καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης.

Να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια η χάραξη πολιτικής εγγυήσεων του Δημοσίου εξαρτάται από το γενικότερο σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, που αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Συγκεκριμένα, η πολιτική εγγυήσεων εντάσσεται στο πλαίσιο των κριτηρίων και των στόχων του προγράμματος, με το όριο των εγγυήσεων να είναι κατ’ αρχήν μηδενικό με εξαίρεση τις εγγυήσεις που παρέχονται για δανεισμό φορέων εντός της Γενικής Κυβέρνησης, τις εγγυήσεις που παρέχονται για τη στήριξη των τραπεζών, τις εγγυήσεις που σχετίζονται με δάνεια που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τις εγγυήσεις που χορηγούνται για φυσικές καταστροφές σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές (μείον τυχόν ποσά που εισέπραξαν ως ασφαλιστική αποζημίωση) και τις εγγυήσεις μέχρι του ποσού των 30 εκατ. ευρώ.

Για την ταχύτερη εκκαθάριση των καταπτώσεων των εγγυήσεων που έχουν παρασχεθεί από το ελληνικό δημόσιο καταρτίζεται ένα ηλεκτρονικά υποστηριζόμενο σχέδιο δράσης, το οποίο αποβλέπει στην επιτάχυνση των διαδικασιών εκκαθάρισης καταπτώσεων και τον περιορισμό της επιβάρυνσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων (τραπεζών, ΓΛΚ, ΔΟΥ, Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δικαστηρίων).

Διαβάστε επίσης