Η Σύμβαση για το Ελληνικό – Ιστορική Αναδρομή
Πηγή: Lamda Development

Η διαδικασία του Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Ελληνικό ξεκίνησε το 2011. Η σύμβαση, η οποία προέβλεπε τη μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. υπογράφηκε το Νοέμβριο του 2014. H σύμβαση προέβλεπε ότι εντός 2 ετών, δηλαδή το Νοέμβριο του 2016, η διαδικασία μεταβίβασης θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί

 1. Η «Ελληνικό Α.Ε».

  Η εταιρεία Ελληνικό Α.Ε. ιδρύθηκε στις 31 Μαρτίου 2011 με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στο Ελληνικό. Το 2012 και με βάσει τον Ν. 4062/2012 (άρθ. 7, παρ. 1) στην εταιρεία ανατέθηκε, επίσης, η χρήση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (Ε.Α.Κ.Ν.) Αγίου Κοσμά και του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας (Μαρίνα) Αγίου Κοσμά Αττικής, καθώς και των κτιρίων και των εγκαταστάσεων που υπάρχουν σε αυτά. Η συνολική έκταση του ακινήτου που περιήλθε στη διοίκηση και διαχείριση της «Ελληνικό Α.Ε.» ανέρχεται σε 6.205.667,31 τ.μ. και συνιστά τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

  elliniko

  2. Ο Διαγωνισμός 


  Α’ Φάση 

  Στις 8 Δεκεμβρίου 2011 δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου για τους ενδιαφερόμενους ήταν η 17 Απριλίου 2012. 

  Κατά την πρώτη φάση υποβλήθηκαν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από συνολικά 9 εταιρείες: 
 2. 1. Elbit Cochin Island Ltd (Ισραήλ)
  2. Gazit Group USA Inc. (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)
  3. Kaglow Holdings Ltd, (Κύπρος)
  4. L&R London and Regional Group Holdings Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
  5. Lamda Development S.A. (Ελλάδα)
  6. LSGIE SA (Ισπανία)
  7. Qatari Real Estate Investment Company QSC (Κατάρ)
  8. Sovinyon/Air Services International Limited FZE/Varangis Qatar LLC (κοινοπραξία εταιρειών) (Κατάρ)
  9. Trump Acquisition LLC. (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Β’ Φάση

Από τους συνολικά 9 ενδιαφερόμενους επενδυτές, κρίθηκε ότι οι 4 πληρούσαν τα κριτήρια προεπιλογής, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Β’ φάση. Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκαν οι εταιρείες α) Elbit Cochin Island Ltd, β) L&R London and Regional Group Holdings Limited, γ) Lamda Development S.A., δ) Qatari Real Estate Investment Company QSC.

Από τους 4 ενδιαφερόμενους επενδυτές, δεσμευτική προσφορά υπέβαλε μόνο η Lamda Development S.A.
Στις 26 Μαρτίου 2014 αποσφραγίστηκε η βελτιωμένη προσφορά της Lamda Development. Το ΤΑΙΠΕΔ επέλεξε την εταιρεία ως «αγοραστή».

3. Τίμημα και Επενδυτικές υποχρεώσεις

Το τίμημα για την αγορά των μετοχών βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης ανέρχεται σε €915.000.000. Από πλευράς οφέλους για το Ελληνικό Δημόσιο σε αυτό το ποσό πρέπει προστεθεί και το ποσό ύψους €1.500.000.000 που είναι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τα έργα υποδομής, με αποτέλεσμα το συνολικό όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο να ανέρχεται στα €2.400.000.000.

Να σημειωθεί ότι το σύνολο της επένδυσης, θα ξεπερνάει τα ανωτέρω συμβατικά ποσά και εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €8.000.000.000.

Η σύμβαση προβλέπει, επίσης, τη συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ στα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από την υλοποίηση της επένδυσης.

Με την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης, ο επενδυτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το 51% του τιμήματος μέχρι τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών. Παράλληλα, ο επενδυτής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι υποχρεώσεις για την υλοποίηση επενδύσεων να έχουν ολοκληρωθεί κατά 80% σε διάστημα 12 ετών από την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών.

Μέρος των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία αφορά σε έργα ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως:
- Δημιουργία, συντήρηση και ασφάλεια του Μητροπολιτικού Πάρκου 2.000 στρεμμάτων,
- Δημιουργία επιπλέον χώρων πρασίνου και ανοιχτών χώρων 600 στρεμμάτων,
- Απόδοση 300 στρεμμάτων για κοινωφελείς δραστηριότητες
- Πρωτεύουσες συγκοινωνιακές υποδομές και εγκαταστάσεις
- Κύριες εγκαταστάσεις και δίκτυα κοινής ωφέλειας
- Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων και χώρος μεταφόρτωσης/ προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων προϊόντων στο Ακίνητο για τη διαχείριση των απορριμμάτων του.
- Απαιτούμενα λιμενικά έργα
- Παράκαμψη και υπογειοποίηση τμήματος της Λεωφόρος Ποσειδώνος
- Έργα ανασύστασης και διευθέτησης των ρεμάτων
- Εκτεταμένο Δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων εκτιμώμενου μήκους περίπου πενήντα (50) χιλιομέτρων
- Ανάληψη του 50% του κόστους μελέτης και κατασκευής κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σταθμού μεταμόρφωσης απορριμμάτων και χώρου μεταφόρτωσης/ προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων προϊόντων σε περιοχή εκτός του ακινήτου υπό προϋποθέσεις
- Ενίσχυση της συνδεσιμότητας μέσων σταθερής τροχιάς
- Υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των πολιτιστικών και αθλητικών χρήσεων εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου
- Αναπαλαίωση, λειτουργία και ανάδειξη των διατηρητέων κτηρίων εντός του ακινήτου
- Δημιουργία χώρων στέγασης των σωματείων ΑΜΕΑ εντός του Ακινήτου με αντίστοιχες των σημερινών προδιαγραφές
- Ανάπλαση και αναβάθμιση της παραλίας σε μήκος 1 χλμ. περίπου

 1. Έλεγχος Νομιμότητας και Υπογραφή Σύμβασης
  Η διαγωνιστική διαδικασία, αλλά και το σχέδιο σύμβασης υποβλήθηκαν στον προ συμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  To VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέδωσε απόφαση με την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κώλυμα στην υπογραφή του σχεδίου σύμβασης. Η απόφαση επικυρώθηκε με τρεις αποφάσεις (υπ’ αριθμ. 1183/2015, 1184/2015 και 1185/2015) του Τμήματος Μείζονος (7μερούς) Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  Παράλληλα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσω τριών αποφάσεών του (υπ’ αριθμ. 1902/2014, 1903/2014 και 1905/2014) έκρινε ότι η μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ ήταν απολύτως νόμιμη.
  Με δύο ακόμη αποφάσεις της (υπ’ αριθμ. 2185/2014 και 2186/2014), η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν κατατεθεί κατά αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.
  Μετά από την έκδοση των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπογράφηκε η σύμβαση αγοραπωλησίας (Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ, της «Hellinikon Global I S.A. και της Lamda Development (ως εγγυητής της Hellinikon Global I S.A.).
  Το ελεγκτικό συνέδριο ενέκρινε, εκ νέου, και μετά την σύναψη της τροποποιητικής σύμβασης τον Ιούνιο του 2016, ότι δεν υπάρχει κώλυμα για την υπογραφή της.
  5. Υπογραφή Τροποποιητικής Σύμβασης και Κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων
  Το 2016, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, βάσει του οποίου προβλεπόταν η σύναψη Μνημονίου Συναντίληψης (ΜΟU) μεταξύ των συμβαλλομένων στη σύμβαση.
Διαβάστε επίσης