Τέλος η 20ετής φορολογική παραγραφή για υποθέσεις πριν το 2012
Πηγή: EUROKINISSI

Καμία φορολογική υπόθεση πριν το 2012 δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις που επεκτείνουν το χρόνο παραγραφής σε βάθος 20 ετών.

Αυτό ξεκαθαρίζει εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εναρμονίζεται με τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Βάσει της εγκυκλίου οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, για την εικοσαετή παραγραφή είναι εφαρμοστέες μετά τη χρήση του 2012, ήτοι η ΑΑΔΕ δεν μπορεί να ανοίξει μια υπόθεση του 2011 ή προγενέστερη κάνοντας χρήση των διατάξεων αυτών.

Η εγκύκλιος αναφέρει πως με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έγινε δεκτό ότι στη βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 78 (§§1-2) του ισχύοντος Συντάγματος, η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας - ΚΦΔ - (ν.4174/2013), σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 11, εδάφιο δεύτερο, του άρθρου 72 του ίδιου Κώδικα είναι εφαρμοστέες από τη φορολογική διοίκηση, υφισταμένης δυνατότητας εκδόσεως πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμων σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου που αφορούν στις χρήσεις των ετών 2012 και 2013 και όχι σε προγενέστερες του έτους 2012.

Με τις προαναφερόμενες διατάξεις παρεκτείνεται ο χρόνος της παραγραφής σε εικοσαετή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που διαπράχθηκε πριν την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί μέχρι τότε.

Διαβάστε επίσης