ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας στο στόχαστρο της ΕΕ

Η φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας στο στόχαστρο της ΕΕ

Τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας έχει θέσει στο στόχαστρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο στρατηγικής για τη δίκαιη και εύλογη φορολογία των επιχειρήσεων. Οι σχετικές πρωτοβουλίες αναμένεται να ξετυλιχθούν μέσα στο 2018 και βρίσκουν σύμφωνα πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.

Η ραγδαία ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και η ασυμβατότητα των υφιστάμενων φορολογικών κανόνων με τις επιχειρήσεις τεχνολογίας απαιτούν τη στρατηγική δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος, σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να προστατευθεί η φορολογική βάση των κρατών.

Συνεπώς, θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύοντες διεθνείς κανόνες φορολογίας των εταιρειών για τη μόνιμη εγκατάσταση, την ενδοομιλική τιμολόγηση (transfer pricing) και τον καταλογισμό κερδών, ώστε να προσδιοριστεί ο τόπος όπου προκύπτει η αξία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ο τρόπος που θα βεβαιώνεται για φορολογικούς σκοπούς.

Στόχος είναι η υιοθέτηση συντονισμένης θέσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κέρδη που παράγονται στην ευρωπαϊκή επικράτεια θα φορολογούνται πράγματι από τα κράτη-μέλη και θα ανακατανέμονται δίκαια, ώστε να σταθεροποιηθεί η φορολογική βάση των κρατών-μελών, να διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός και η άνθηση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται εντός της ενιαίας αγοράς.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ