ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βαρύ πρόστιμο σε όσους «πειράζουν» τις ταμειακές μηχανές

Βαρύ πρόστιμο σε όσους «πειράζουν» τις ταμειακές μηχανές

Τα φορολογικά πρόστιμα που συνοδεύουν συγκεκριμένες παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, γνωστοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η εγκύκλιος εστιάζει στα πρόστιμα που αφορούν σε παραβάσεις που διαπράχθηκαν μετά τις 7 Ιουνίου 2017 και τα οποία κυμαίνονται από 100 ευρώ έως και 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

-Σε πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, η μη έκδοση, η ανακριβής έκδοση ή η λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων, οδηγεί σε πρόστιμο 500 ή 1.000 ευρώ ανάλογα εάν τηρούνται απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία αντίστοιχα ανεξαρτήτως του πλήθους και της αξίας των στοιχείων.

-Για παραβάσεις που αφορούν στη διακίνηση αποθεμάτων χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης επιβάλλεται πρόστιμο 500 ή 1.000 ευρώ ανάλογα με το εάν τηρούνται απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών.

- Στην περίπτωση αγοράς υπηρεσιών ή προϊόντων αξίας άνω των 500 ευρώ, αν η πληρωμή γίνει με χρήμα σε φυσική μορφή και όχι με ηλεκτρονικές συναλλαγές επιβάλλεται στον αγοραστή πρόστιμο 100 ευρώ ανά παράβαση.

-Για παραβάσεις που αφορούν στην παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, οι οποίες διαπιστώνονται από 1.1.2016 και εφεξής, ανεξαρτήτως του χρόνου διάπραξης αυτών, επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, πρόστιμο:

α) 5.000 ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι ο χρήστης ή ο κάτοχος ΦΗΜ

β) 10.000 ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης που έχει εξουσιοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ΦΗΜ

γ) 20.000 ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει, από την αρμόδια Επιτροπή, έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware).

-Για παραβάσεις που αφορούν στην έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένου φορολογικού μηχανισμού, οι οποίες διαπιστώνονται από 1.1.2016 και εφεξής, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών.

- Για παραβάσεις που αφορούν στην έκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών - Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης, οι οποίες διαπιστώνονται από 1.1.2016 και εφεξής, ανεξαρτήτως του χρόνου διάπραξης αυτών, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ