Προειδοποιήσεις Κομισιόν για Ιταλία, Κροατία και Κύπρο
Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ

Η Ιταλία, η Κροατία και η Κύπρος αντιμετωπίζουν υπερβολικές οικονομικές ανισορροπίες ανέφερε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια ανάλυσή της για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ, που περιλαμβάνει εξέταση της προόδου όσον αφορά στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, καθώς και αξιολόγηση των πιθανών ανισορροπιών.

Οι σημερινές 27 εκθέσεις περιέχουν την ετήσια ανάλυση που εκπόνησαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη διαχρονική εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων.

Η ανάλυση αυτή βασίζεται στον εντατικό διάλογο σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο με τα κράτη μέλη, καθώς και με τους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλα τα επίπεδα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των πολιτικών. Σημειώνεται πως η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αφορά τα 27 κράτη μέλη, καθώς η Ελλάδα υπόκειται σε ειδικό πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας.

Για 12 κράτη μέλη που επιλέχθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο για εμπεριστατωμένη επισκόπηση, οι εκθέσεις ανά χώρα περιλαμβάνουν αξιολόγηση των πιθανών μακροοικονομικών ανισορροπιών και η δέσμη παρέχει επικαιροποίηση της κατηγοριοποίησης των χωρών στο πλαίσιο της λεγόμενης διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Επιτροπή ξεκίνησε εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις για 12 κράτη μέλη με σκοπό να εξετάσει κατά πόσον αντιμετώπιζαν μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αξιολογήσει τη σοβαρότητα των ανισορροπιών αυτών. Και τα 12 κράτη μέλη που εξετάστηκαν διεξοδικά φέτος παρουσίαζαν ανισορροπίες ή υπερβολικές ανισορροπίες πέρυσι. Η Επιτροπή έχει πλέον καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 11 από τα 12 κράτη μέλη που εξετάστηκαν αντιμετωπίζουν είτε ανισορροπίες (8) είτε υπερβολικές ανισορροπίες (3).

Συνοπτικά, το αποτέλεσμα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων είναι το εξής:

  • Η Ιταλία, η Κροατία και η Κύπρος αντιμετωπίζουν υπερβολικές οικονομικές ανισορροπίες.
  • Η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, και η Σουηδία αντιμετωπίζουν οικονομικές ανισορροπίες. Για τη Βουλγαρία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία πρόκειται για αποκλιμάκωση από τις υπερβολικές ανισορροπίες του περασμένου έτους.
  • Η Σλοβενία δεν αντιμετωπίζει πλέον οικονομικές ανισορροπίες.

Όσον αφορά τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη διόρθωση των ανισορροπιών.

Για πρώτη φορά, οι εκθέσεις ανά χώρα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος διακηρύχθηκε τον Νοέμβριο του 2017. Φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των προκλήσεων όσον αφορά τις δεξιότητες, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο τα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο. Τα δεδομένα από τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται επίσης για την παρακολούθηση των επιδόσεων στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών ζητημάτων.

Η παρούσα χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2018 επικεντρώνεται στην εθνική διάσταση του Εξαμήνου και παρέχει το υπόβαθρο στο οποίο θα στηριχθούν τα κράτη μέλη, προκειμένου να εκπονήσουν τα ετήσια εθνικά τους προγράμματα έως τα μέσα Απριλίου. Σε συνδυασμό με τις εκθέσεις ανά χώρα, τα εθνικά προγράμματα θα αποτελέσουν τη βάση για τις προτάσεις της Επιτροπής για τον επόμενο γύρο των ειδικών ανά χώρα συστάσεων τον Μάιο.

Η κοινωνική διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου εμπλουτίστηκε φέτος περαιτέρω με την ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι εκθέσεις ανά χώρα χρησιμοποιούν επίσης τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση των επιδόσεων στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών ζητημάτων. Οι καταστάσεις και οι προτεραιότητες φυσικά ποικίλλουν, και η ανάλυση λαμβάνει υπόψη αυτήν την ποικιλομορφία. Τομείς που προβληματίζουν ιδιαίτερα ορισμένα κράτη μέλη είναι η προσφορά κατάλληλων δεξιοτήτων, το επίμονο χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων, ο υψηλός κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και ο κίνδυνος της φτώχειας των εργαζομένων, ο χαμηλός αντίκτυπος των κοινωνικών παροχών στη μείωση της φτώχειας, η υποτονική αύξηση των μισθών και ο ατελέσφορος κοινωνικός διάλογος.

 

Ο Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί δήλωσε τα εξής:

Έντεκα χώρες της ΕΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες σε κλυδωνισμούς. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι ανισορροπίες αυτές διορθώνονται χάρη στις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις και την οικονομική ανάκαμψη, καθιστώντας την Ευρώπη ισχυρότερη. Αυτό είναι καλό νέο! Ο αριθμός των χωρών που υπόκεινται στην εν λόγω διαδικασία μειώνεται από την έναρξη της κρίσης και, σήμερα, επιβραβεύουμε την πρόοδο που σημειώθηκε στη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία με θετική αλλαγή κατηγορίας. Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες σε όλες τις χώρες. Για εκατομμύρια Ευρωπαίους, η ζωή εξακολουθεί να είναι καθημερινός αγώνας και γι’ αυτόν τον λόγο όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανισότητας, της ανεργίας και της εργασιακής ανασφάλειας.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το ευρώ Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε τα εξής: «Ισχυρές οικονομίες είναι αυτές που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες τους, ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Τώρα που η οικονομία της Ευρώπης μεγεθύνεται με τον ταχύτερο ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας, αυτή ακριβώς θα πρέπει να είναι η στρατηγική μας, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο».

Η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων Μαριάν Τίσεν δήλωσε τα εξής: «Με τη διακήρυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τοποθετήσαμε την επένδυση στις δεξιότητες, τη μείωση των ανισοτήτων, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης. Τώρα πρέπει να παρακολουθούμε τις επιδόσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις αρχές και τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στον πυλώνα, ώστε να καταστούν πραγματικότητα επί της ουσίας.»

 

Διαβάστε επίσης