ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα δικαστήρια η Folli Follie με ξένο fund-Τι αφορά η υπόθεση

Στα δικαστήρια η Folli Follie με ξένο fund-Τι αφορά η υπόθεση
facebook

Πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλίσει την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση της Folli Follie ανέλαβε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η εποπτική Αρχή ανακοίνωσε μια σειρά ελέγχων στην Folli Follie, στη λογιστική εταιρεία που υπογράφει τον ισολογισμό της, αλλά και στο fund Quintessential που υποστηρίζει πως τα οικονομικά στοιχεία που εμφανίζει η ελληνική εταιρεία δεν είναι ορθά.

Προς το σκοπό αυτό η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναθέτει σε άλλη ελεγκτική εταιρεία να ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Folli Follie για το 2017 και να εκδώσει έκθεση – πόρισμα για τα ευρήματα. Σε αυτή τη διαδικασία εποπτικό ρόλο θα έχει και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ).

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι η μετοχή της Folli Follie διαπραγματευόταν στα 7,910 ευρώ σημειώνοντας πτώση 26,35% και ο τζίρος του τίτλου άγγιζε τα 10 εκατ. ευρώ!

Σήμερα πάντως η Διοίκηση της Folli Follie αναμένεται να καταθέσει προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά του αμερικανικού hedge fund Quintessential Capital Management, το οποίο αμφισβητώντας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οδήγησε σε βουτιά 30% τη μετοχή της. Ο Διευθύνων σύμβουλος της Folli Follie Tζώρτζης Κουτσολιούτσος διαβεβαίωσε χθες τους μετόχους, τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, τις συνεργαζόμενες τράπεζες και τους εργαζομένους του Ομίλου ότι θα λάβει αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της αλήθειας και της εμπιστοσύνης προς την εταιρεία που μετρά 35 χρόνια επιτυχημένης πορείας.

Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύθηκε:


1) Να ενημερωθούν πλήρως εντός της ημέρας σε ήδη προγραμματισμένη συνάντηση οι εποπτικές αρχές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και να τεθούν υπόψη τους όλα τα στοιχεία που διαψεύδουν το περιεχόμενο της επίμαχης έκθεσης, καθώς και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί
2) Να ακολουθήσει πλήρης και αναλυτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και να τεθεί στην διάθεση όλων αναλυτική λίστα των σημείων πώλησης (POS) του brand Folli Follie, από την οποία προκύπτει πόσο αβάσιμοι του fund.
3) Nα προσφύγει σήμερα στη Δικαιοσύνη προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει. Πάντως, σήμερα το fund Quintessential Capital Management εμφανίσθηκε να επιμένει στις θέσεις του για την Folli Follie. Απαντώντας στις δηλώσεις της Folli Follie, αναφέρει πως εξέτασε «τη τελευταία ανακοίνωση της FF και επαναλαμβάνει τα κύρια ευρήματα που τεκμηριώνονται στην πρόσφατη έκθεση, παρουσίαση και due diligence της».

Μεταξύ άλλων, τάσσεται υπέρ του να διοριστεί αμέσως μια εξειδικευμένη λογιστική ομάδα (forensic accounting team) προκειμένου να ξεκαθαριστεί μια και καλή το ζήτημα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με αφορμή την έκθεση του επενδυτικού κεφαλαίου Quintessential Capital Management για την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία Folli Follie ΑΒΕΕ (FFG), τις τρεις σχετικές ανακοινώσεις της τελευταίας και της επίπτωσης που είχε η ως άνω έκθεση στην τιμή της μετοχής της FFG την Παρασκευή 4/5/2018, και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς εν γένει αλλά και την προστασία των συναλλασσόμενων σε αυτήν, ανακοινώνει τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει:

  • Θα ζητήσει από την εισηγμένη εταιρεία, να προβεί σε πρόσθετο ανεξάρτητο έλεγχο στοιχείων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεών της για την χρήση 2017, από αναγνωρισμένη διεθνή ελεγκτική εταιρεία, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας της FFG προέρχεται εκτός Ελλάδος. Ως προς τον ανεξάρτητο έλεγχο θα τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, για τα δε αποτελέσματά του, θα υπάρξει ανακοίνωση στο επενδυτικό κοινό.
  • Έχει ζητήσει από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ως αρμόδιας Αρχής για τον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, να προβεί σε κατά προτεραιότητα ποιοτικό έλεγχο της εργασίας του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της FFG επί των οικονομικών της καταστάσεων, για την οικονομική χρήση 2017.
  • Θα ζητήσει από το επενδυτικό κεφάλαιο Quintessential Capital Management να προβεί σε αναλυτική επεξήγηση των επιχειρημάτων που παραθέτει στην ως άνω έκθεση, προσκομίζοντας τα σχετικά στοιχεία.
  • Όπως κατά πάγια πρακτική πράττει σε περιπτώσεις σημαντικής διακύμανσης κινητών αξιών εκδοτών, έχει ήδη ξεκινήσει διερεύνηση των συναλλαγών της μετοχής της FFG, περιλαμβανομένων και των ανοιχτών πωλήσεων επ’ αυτής, από την Παρασκευή 4/5/2018.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ