ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διεθνής πρόσκληση ενδιαφέροντος για το νέο πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ

Διεθνής πρόσκληση ενδιαφέροντος για το νέο πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ

Τη διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή του νέου προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Η θητεία του προηγούμενου προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) Ανδρέα Γεωργίου έληξε την 1η Αυγούστου 2015 και έκτοτε η Αρχή είναι ακέφαλη, κάτι που έχει δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργίας της. Προ ημερών μάλιστα το προσωπική της ΕΛΣΤΑΤ ζήτησε από την κυβέρνηση να τρέξει τις διαδικασίες για τον διορισμό προέδρου, ώστε εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Σύμφωνα με τη διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ διορίζεται για πενταετή θητεία και απολαμβάνει προσωπικής ανεξαρτησίας δεσμευόμενος κατά την άσκηση των καθηκόντων του από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Δύναται δε να παυθεί, με απόφαση του οργάνου που τον διόρισε, για αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του λόγω κωλύματος, νόσου ή αναπηρίας ή για σπουδαίο λόγο που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως ιδίως η αποκάλυψη εμπιστευτικών θεμάτων, για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ή η κατάχρηση της θέσης του για ίδιο, προσωπικό ή εμπορικό όφελος..

Αποκλειστικά κριτήρια επιλογής στη θέση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ είναι:

α) η υψηλή επιστημονική κατάρτιση με επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο αντικείμενο της στατιστικής ή συναφών κλάδων ή σε αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο των στατιστικών ερευνών και μελετών και

β) η ικανότητα του υποψηφίου, όπως προκύπτει από την επαγγελματική και επιστημονική του πορεία, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των στατιστικών αρχών.

γ) Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ πρέπει να διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ θα αξιολογηθούν από πενταμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από τους εξής:

1. Παναγιώτη Λιαργκόβα, καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων, Συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής των Ελλήνων, με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

2. Πέτρο Δελλαπόρτα, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, καθηγητή στατιστικής στο University College of London (UCL

3. Marie Bohata, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (University of Economics and Management) της Πράγας.

4. Jean-Michel Charpin, εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον τομέα της Στατιστικής (ESGAB

5. Jil Matheson, εκπρόσωπο της Επιτροπής Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ