ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως το 2022 επεκτείνεται η διάρκεια του ΤΧΣ- Αυστηρότερη εποπτεία στα ΔΣ των τραπεζών

Έως το 2022 επεκτείνεται η διάρκεια του ΤΧΣ- Αυστηρότερη εποπτεία στα ΔΣ των τραπεζών
EUROKINISSI

Διετή επέκταση της διάρκειας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) προβλέπει το κείμενο του Συμπληρωματικού Μνημονίου Κατανόησης που συνομολόγησαν Ελλάδα και θεσμοί, αναθέτοντας στο ΤΧΣ αυστηρά καθήκοντα επόπτη στη λειτουργία των τραπεζικών διοικήσεων, αλλά και εγγυητή της ανεξαρτησίας τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Συμπληρωματικό Μνημόνιο, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τυχόν μελλοντικές συμμετοχές του κράτους στα πιστωτικά ιδρύματα θα μεταβιβαστούν αυτοδικαίως στο ΤΧΣ.

Όπως τονίζεται, η διάρκεια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα παραταθεί μέχρι τα τέλη του 2022 (κανονικά έληγε τον Ιούνιο του 2020) και η ανεξαρτησία του θα διασφαλιστεί πλήρως, ενώ η διακυβέρνησή του θα ενισχυθεί και θα λειτουργεί με εμπορικούς όρους και χωρίς καμία πολιτική ή άλλη παρέμβαση.

«Η ανεξαρτησία της διαχείρισης, της λήψης αποφάσεων και των εμπορικών συναλλαγών των τραπεζών θα τηρηθεί πλήρως και οι τράπεζες θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυστηρά σύμφωνα με τις αρχές της αγοράς», σημειώνεται στο νέο Μνημόνιο.

Στη βάση αυτή ξεκαθαρίζεται πως οποιαδήποτε πιθανή αντικατάσταση μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και ανώτατων διευθυντικών στελεχών των τραπεζών θα πραγματοποιείται χωρίς οποιαδήποτε πολιτική ή άλλη παρέμβαση.

«Οι διορισμοί θα γίνονται σύμφωνα με την καλύτερη διεθνή πρακτική. Το ΤΧΣ θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του νόμου του Ταμείου», σημειώνεται σχετικά. Ακόμη, υπογραμμίζεται πως οι ελληνικές αρχές θα διασφαλίσουν επίσης ότι οι πιθανοί μελλοντικοί εκπρόσωποι του Δημοσίου στα ΔΣ των τραπεζών θα πληρούν αυτά τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Μετά την ανασύσταση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, το ΤΧΣ ως ενεργός μέτοχος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω των εκπροσώπων του στα ΔΣ των τραπεζών για την επίβλεψη των επιδόσεων των διοικήσεων, με βάση τις συμφωνίες-πλαίσιο (RFA) που έχουν υπογραφεί.

Το ΤΧΣ ως μέτοχος, θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά, χρησιμοποιώντας ακόμη και εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη, το γενικό πλαίσιο διακυβέρνησης των τραπεζών και τις επιδόσεις των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών και να προτείνει, εάν χρειάζεται, αλλαγές.

Τέλος, το ΤΧΣ θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών θα αξιολογούν τακτικά, την αποτελεσματικότητα της μεσαίας και ανώτερης διοίκησης των ιδρυμάτων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ