ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάπτυξη 2,9% το 2019 βλέπει ο ΟΟΣΑ για την Ελλάδα

Ανάπτυξη 2,9% το 2019 βλέπει ο ΟΟΣΑ για την Ελλάδα
Pixabay

Την εκτίμηση πως ο ρυθμός αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί στο 2,3% το 2019 διατυπώνει ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) στις ετήσιες οικονομικές προβλέψεις του, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

Όπως τονίζει ο ΟΟΣΑ οι εξαγωγές θα αποτελέσουν τη βασική κινητήρια δύναμη της ελληνικής ανάπτυξης, επωφελούμενες από την αύξηση της εξωτερικής ζήτησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

«Οι επενδύσεις και η ιδιωτική κατανάλωση θα ανακάμψουν, καθώς αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη, μετά τη βελτίωση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Η συνεχιζόμενη μεγάλη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα θα περιορίσει τις πιέσεις των τιμών και των μισθών», αναφέρεται στην έκθεση.

Ο Οργανισμός προβλέπει πως εφέτος το πλεόνασμα του προϋπολογισμού θα υπερβεί τον μεσοπρόθεσμο στόχο, λόγω των περιορισμένων δαπανών και της βελτιωμένης είσπραξης των φόρων, ωστόσο θεωρεί πως στη συνέχεια, το 2019, θα μειωθεί προς το στόχο.

Για το δημόσιο χρέος ο ΟΟΣΑ αναφέρει πως αυτό παραμένει υψηλό και πως μείωσή του θα απαιτήσει βιώσιμες μεταρρυθμίσεις που θα επιταχύνουν τους ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και πρόσθετη αναδιάρθρωση του χρέους.

«Η πλήρης υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και η διατήρηση της δυναμικής των μεταρρυθμίσεων είναι το κλειδί για την ενίσχυση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς Οι συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις για την καλύτερη κοινωνική προστασία θα μειώσουν την υψηλή φτώχεια, ιδίως μεταξύ των παιδιών», αναφέρει ο Οργανισμός, ενώ για το χρέος υπογραμμίζει τα εξής: «Η πρόσθετη αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους θα μείωνε τις ευπάθειες, θα βελτίωνε την πρόσβαση της Ελλάδος στις αγορέςκαι θα ενίσχυε την οικονομική δραστηριότητα».

Πάντως, ο ΟΟΣΑ δεν παραλείπει να τονίσει πως η στενότητα στις χορηγήσεις δανείων περιορίζει τις επιχειρηματικές επενδύσεις.

Στη βάση αυτή υπογραμμίζει πως αν και το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώνεται ραγδαία παραμένει υψηλό. «Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων μείωσης των κόκκινων δανείων», αναφέρει η έκθεση.

Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται πως το Μάιο του 2018 η ΕΚΤ ολοκλήρωσε τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων των συστημικών τραπεζών της Ελλάδας και διαπίστωσε ότι οι κεφαλαιακές βάσεις των τραπεζών καλύπτουν το υποθετικό αρνητικό σενάριο. «Όπως και σε άλλες οικονομίες της ΕΕ, οι αποφάσεις για ανακεφαλαιοποιήσεις θα συμπεριλάβουν και μια σειρά άλλων εποπτικών πληροφοριών και θα αποφασιστούν κατά περίπτωση», σημειώνεται στην έκθεση.

Ο ΟΟΣΑ αναφέρει πως μεταξύ των κινδύνων για τις οικονομικές προοπτικές της Ελλάδος περιλαμβάνονται η βραδύτερη πρόοδος από την αναμενόμενη στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς θα μειώσει την εμπιστοσύνη και τις επενδύσεις, ένα «σοκ» που θα επηρέαζε το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης του ESM τον Αύγουστο του 2018, καθώς θα μπορούσε να αποδυναμώσει τα δημόσια οικονομικά, την εμπιστοσύνη και επομένως και την ανάπτυξη, αλλά και μια πιθανή επιβράδυνση στους ρυθμούς ανάπτυξης των εμπορικών εταίρων της Ελλάδος, η οποία θα εξασθενούσε τις ελληνικές εξαγωγές.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ