ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: Ποιοι εξαιρούνται

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: Ποιοι εξαιρούνται
Pixabay

Από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης εξαιρούνται, για όλα τους τα εισοδήματα, οι κινητικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, καθώς επίσης και οι ολικώς τυφλοί. Τα άτομα με κινητική αναπηρία 80% ακριβώς, εξαιρούνται μόνο από την εισφορά και όχι από την επιβολή του φόρου εισοδήματος, ενώ τα άτομα με κινητική αναπηρία άνω του 80% εξαιρούνται και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και από τον φόρο εισοδήματος.

Από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης εξαιρούνται και οι ακόλουθες περιπτώσεις εισοδημάτων:

  • Οι αγροτικές αποζημιώσεις.
  • Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων που καταβάλλονται από τον ΟΓΑ.
  • Η αποζημίωση λόγω λύσης εργασιακής σχέσης.
  • Τα εφάπαξ των ταμείων πρόνοιας και των ασφαλιστικών οργανισμών.
  • Οι αμοιβές υπαλλήλων της ΕΕ για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της ΕΕ.

Όσοι δεν υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες θα επιβαρυνθούν με την εισφορά. Τόκοι από καταθέσεις, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, υπεραξίες από πωλήσεις μετοχών, μερίσματα, αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν εισόδημα για και προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα που μπορεί να έχει ο φορολογούμενος, για παράδειγμα από μισθωτές υπηρεσίες, και ανεβάζουν το ποσό της ειδικής εισφοράς που θα κληθεί να πληρώσει αν το συνολικό του εισόδημα υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.

Η εισφορά επιβαρύνει και όσους φορολογουμένους δεν είχαν πραγματικά εισοδήματα μεγαλύτερα από 12.000 ευρώ, αλλά με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης θα εμφανιστούν με τεκμαρτά εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ, εκτός αν καταφέρουν να καλύψουν την πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που θα έχει προκύψει λόγω των τεκμηρίων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ