ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απώλεια του στόχου για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών βλέπει η ΤτΕ

Απώλεια του στόχου για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών βλέπει η ΤτΕ
EUROKINISSI

Στην αναφορά ότι αν και κατά τα πρόσφατα stress test των ελληνικών τραπεζών δεν προέκυψε κεφαλαιακό έλλειμμα για τα πιστωτικά ιδρύματα, τα αποτελέσματα ανά τράπεζα θα συνεκτιμηθούν από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) και ο επόπτης ενδέχεται να ζητήσει από κάποια τράπεζα να τηρήσει πρόσθετα κεφαλαιακά αποθέματα ή και να θέσει ποιοτικές απαιτήσεις προχωρεί η Τράπεζα της Ελλάδος στην ενδιάμεση έκθεση νομισματικής πολιτικής που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι τράπεζες σημείωσαν πρόοδο με την κυριότερη πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουν, δηλαδή τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ), καθώς μείωσαν το απόθεμα αυτών των στοιχείων κατά περίπου 10% στη διάρκεια του 2017. Σύμφωνα με στοιχεία Μαρτίου 2018, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε κατά 2,1% συγκριτικά με το τέλος του Δεκεμβρίου του 2017, φθάνοντας τα 92,4 δισ. ευρώ ή το 48,5% των συνολικών ανοιγμάτων. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 οφείλεται κατά κύριο λόγο στις διαγραφές, που ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που προήλθε από εισπράξεις, ρευστοποιήσεις και πωλήσεις ήταν ελαφρώς μειωμένη σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

«Στο μέλλον αναμένονται καλύτερες επιδόσεις, καθώς οι τράπεζες έχουν ήδη ανακοινώσει, και σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιήσει, πωλήσεις δανείων», αναφέρει η ΤτΕ.

Η κάλυψη από προβλέψεις σε επίπεδο συστήματος έχει αυξηθεί σημαντικά, σε 49,0% το Μάρτιο του 2018 από 46,2% το Δεκέμβριο του 2017, ενώ, αν συμπεριληφθεί στις προβλέψεις και η αξία των εξασφαλίσεων (με ανώτατη αξία το υπόλοιπο του δανείου προ προβλέψεων απομείωσης), η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που επιτυγχάνεται ξεπερνά το 100%. Η αύξηση στην κάλυψη από προβλέψεις οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση νέων υψηλών προβλέψεων, λόγω της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9).

Παρά την αναμενομένη μείωση του υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 35,2% στο τέλος του 2019 (από 33,9% που ήταν ο αρχικός στόχος), εξαιτίας της αναθεώρησης προς τα κάτω των εκτιμήσεων για το ρυθμό πιστωτικής επέκτασης από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και της διενέργειας αυξημένων διαγραφών και πωλήσεων δανείων. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη για υπέρβαση της υφιστάμενης στοχοθεσίας για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για επιτάχυνση των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ