ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός και ναυτιλία στήριξαν τις εισπράξεις στο πεντάμηνο 2018

Τουρισμός και ναυτιλία στήριξαν τις εισπράξεις στο πεντάμηνο 2018
EUROKINISSI

Οι εισπράξεις από τον τουρισμό και τη ναυτιλία στήριξαν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018, σημειώνοντας τις καλύτερες επιδόσεις της τελευταίας διετίας. Πάντως το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε σε 3,97 δισ. ευρώ, επίπεδο όμοιο με εκείνο του πενταμήνου του 2017, καθώς η άνοδος των πλεονασμάτων στα ισοζύγια υπηρεσιών και πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων αντισταθμίστηκε από την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Σύμφωνα με την Τράπεζας της Ελλάδος, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε στα 7,9 δισ. ευρώ, από 7,7 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο 2017, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων. Σε μικρότερο βαθμό επιδείνωση παρουσίασε και το ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα. Γενικά, οι εξαγωγές αυξήθηκαν με ρυθμό ταχύτερο από ότι οι εισαγωγές, αλλά οι εισαγωγές ως απόλυτο μέγεθος αυξήθηκαν περισσότερο.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών, κυρίως μετά την πολύ ευνοϊκή εξέλιξη του ταξιδιωτικού ισοζυγίου το Μάιο, εμφανίζεται αυξημένο στο πρώτο πεντάμηνο του 2018 σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017. Οι τουριστικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν συνολικά στα 2,5 δισ. ευρώ, μεταξύ Ιανουαρίου-Μαΐου 2018, από 2 δισ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι αντίστοιχες εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά 16,8% και 21,7% αντίστοιχα.

Οι εισπράξεις από τη ναυτιλία ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2018 στα 3,8 δισ. ευρώ, από 3,4 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2017 και 1 δισ. ευρώ υψηλότερα από ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2016.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018 το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων παρουσίασε μείωση κατά 34 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 3,8 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 62 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο της ίδιας περιόδου του 2017.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 237 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 1,7 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 2 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 4,8 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων και δευτερευόντως στη μείωση (κατά 1 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων των κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τη μείωση (κατά 11,3 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση (κατά 4,9 δισ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ