ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την άρση του waiver για τα ελληνικά ομόλογα ανακοίνωσε η ΕΚΤ

Την άρση του waiver για τα ελληνικά ομόλογα ανακοίνωσε η ΕΚΤ
Reuters

Απόφαση για την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σύμφωνα με την οποία γίνεται άρση του waiver των ελληνικών ομολόγων, εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Με απλά λόγια από τις 21 Αυγούστου τα ελληνικά ομόλογα δεν θα θεωρούνται ασφαλές ενέχυρο προκειμένου η Ευρωπαΐκή Κεντρική Τράπεζα να τα αποδέχεται για να δίνει ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες στο πλαίσιο των πράξεων νομισματικής πολιτικής της.

Σήμερα οι ελληνικές τράπεζες αντλούν ρευστότητα ύψους 4 δις ευρώ από την ΕΚΤ μέσω αυτής της οδού, κάτι που σημαίνει ότι μετά τις 21 Αυγούστου θα χάσουν μία φθηνή πηγή χρηματοδότησης.

Η άρση του waiver είχε προεξοφληθεί, καθώς ο κανονισμός της ΕΚΤ δεν επιτρέπει τη διατήρηση του για χώρες εκτός προγράμματος ή για χώρες τα ομόλογα των οποίων δεν έχουν υψηλή βαθμολογία από τους επενδυτικούς οίκους (τουλάχιστον αξιολόγηση «BBB-»).

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΚΤ, από τις 21 Αυγούστου η Ελληνική Δημοκρατία παύει να θεωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Στη βάση αυτή στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Ελληνικής Δημοκρατίας εφαρμόζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος όσον αφορά στα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης, όπως καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60).

Ομοίως, τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία παύουν να υπόκεινται στην εφαρμογή των συγκεκριμένων περικοπών αποτίμησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ