Ελληνική αξιολόγηση στο Παρίσι για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος
Πηγή: CNN Greece

Στο Παρίσι βρίσκεται πολυπληθής ελληνική αποστολή, η οποία έχει επαφές στην έδρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στα πλαίσια της «Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης» (Financial Action Task Force-FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής είναι η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Έλενα Παπαδοπούλου, η οποία συνοδεύεται από την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη, η οποία προΐσταται της Αρχής για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος.

Η «Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης» είναι ο φορέας από τον οποίον προέρχονται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σκοπός της FATF, είναι η καθιέρωση διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με την παράλληλη εφαρμογή τους από τα κράτη –μέλη, ελέγχοντας και προωθώντας την εφαρμογή αυτών σε διεθνές επίπεδο.

Η Ελλάδα αξιολογείται εφέτος από την FATF προκειμένου να διατηρηθεί στην πρώτη ταχύτητα των χωρών που έχουν ορθές διαδικασίες και δομές για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, Η  αξιολόγηση αυτή θα είναι εξαιρετικά απαιτητική και ένας από τους λόγους είναι ότι γίνεται επί αμερικανικής προεδρίας.

Ήδη η ελληνική κυβέρνηση έχει τους τελευταίους μήνες αναβαθμίσει το νομοθετικό οπλοστάσιο της χώρας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος εναρμονίζοντας το με το ευρωπαϊκό. Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες ώστε να βελτιωθεί και η λειτουργία των εποπτικών Αρχών και της Δικαιοσύνης σε σχέση με την πάταξη των σχετικών υποθέσεων.

Χθες, δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

Έργο της 17μελούς Επιτροπής Στρατηγικής, θα είναι μεταξύ άλλων, ο εντοπισμός, η ανάλυση, η εκτίμηση και η αντιμετώπιση των εκάστοτε υφιστάμενων κινδύνων σε εθνικό επίπεδο, ο συντονισμός της διαδικασίας εκπόνησης, τακτής αναθεώρησης, επικαιροποίησης και δημοσιοποίησης των εκτιμήσεων κινδύνου, με στόχο τον μετριασμό των κινδύνων και την αξιοποίηση των ευρημάτων στην κατανομή πόρων και στον σχεδιασμό δράσεων σε επιλεγμένους τομείς, η διασφάλιση της συμμόρφωσης της χώρας μας με τα διεθνή πρότυπα, η εξέταση τρόπων ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της Αρχής, η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της ασκούμενης εποπτείας εκ μέρους των αρμόδιων αρχών και την ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.

Στην Επιτροπή Στρατηγικής μετέχουν οι εξής:

 1. Ελένη Παπαδοπούλου, Γενική Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρος.
 2. Άννα Ζαΐρη, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
 3. Γεώργιος Μανωλάς, Γενικός Διευθυντή Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών.
 4. Ευθύμιος Σαΐτης, Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 5. Ειρήνη Γιαλούρη, Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και ΕΦΚ της ΑΑΔΕ.
 6. Σταύρος Θωμαδάκης, Ειδικός Γραμματέα Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
 7. Δημήτριος Αναγνωστάκης, Γενικός Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 8. Δέσποινα Λουρμπάκου, Διευθύντρια της Δ1 Διεύθυνσης ΟΗΕ και Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών και Διασκέψεων του Υπουργείου Εξωτερικών.
 9. Γεώργιος Σάρλης, Γενικός Γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 10. Αναστασία Ξεπαπαδέα, Γενική Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του υπουργείου Δικαιοσύνης.
 11. Δημήτρης Αυλωνίτης, Γενικός Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 12. Διονύσιος Τεμπονέρας, Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 13. Ηλίας Μιλτιάδης Κλάπας, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής.
 14. Γεώργιος Πάσχας, Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος.
 15. Έλσα Μπακατσέλου, Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 16. Παναγιώτης Παπαδέας, Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).
 17. Ευάγγελο Καραγρηγορίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Ως γραμματέας της Επιτροπής Στρατηγικής ορίσθηκε η Αργυρώ Αποστολίδου, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών.

Διαβάστε επίσης