Ενεργοποιούνται τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους

Στην έγκριση των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους προχώρησε σήμερα το συμβούλιο των διευθυντών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Όπως αναφέρει ο ESM σε ανακοίνωσή του, οι διευθυντές του EFSF ενέκριναν την κατάργηση του περιθωρίου επιτοκίου του δανείου για την επαναγορά χρέους του 2012, από τα μέσα του 2018 έως το 2022, το δεκαετές «πάγωμα» των επιτοκίων και των αποσβέσεων των δανείων του EFSF ύψους 96,4 δισ. ευρώ και την επέκταση της ανώτατης μέσης ωρίμανσης των εν λόγω δανείων κατά δέκα έτη.

«Εκτιμούμε ότι το συνολικό πακέτο των μεσοπρόθεσμων μέτρων που συμφωνήθηκε τον περασμένο Ιούνιο θα οδηγήσει σε σωρευτική μείωση της σχέσης χρέους προς ΑΕΠ κατά περίπου 30% έως το 2060. Αναμένουμε επίσης οι μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας να μειωθούν κατά περίπου οκτώ ποσοστιαίες μονάδες στον ίδιο χρονικό ορίζοντα», δήλωσε ο επικεφαλής του ESM και του EFSF Κλάους Ρέγκλινγκ.

«Για να εξασφαλίσουμε ότι τα μέτρα ελάφρυνσης χρέους περιλαμβάνουν κίνητρα για διαρκή εφαρμογή από την Ελλάδα των μεταρρυθμίσεων του προγράμματος του ESM, η ακύρωση της σταδιακής αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου ως το 2022 είναι υπό τον όρο της συμμόρφωσης της χώρας με τα συμφωνηθέντα μέτρα μεταρρυθμίσεων και τις πολιτικές δεσμεύσεις κατά τη διάρκεια της μετά πρόγραμμα επιτήρησης», προσέθεσε.

Υπενθυμίζεται πως το Eurogroup της 22ας Ιουνίου 2018 εξειδίκευσε τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης, τα οποία ενισχύουν περαιτέρω τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους, προκειμένου οι ετήσιες μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες (GFN ratio) να παραμένουν κάτω του 15% ως ποσοστό του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω του 20% μακροπρόθεσμα.

Τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους περιλαμβάνουν την πλήρη κατάργηση από το 2018 του περιθωρίου επιτοκίου του δανείου για την επαναγορά χρέους του 2012, τη χρήση από το 2017 των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα «ANFA» και «SMP» για τη μείωση των μικτών χρηματοδοτικών αναγκών, περιλαμβανομένων και των κερδών του έτους 2014 και την περαιτέρω εξομάλυνση των λήξεων των δανείων του EFSF μέσω της επιμήκυνσης της μέσης σταθμικής τους διάρκειας και της αναβολής πληρωμής τόκων κατά δέκα επιπλέον έτη.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ήτοι το 2032, προβλέπεται η ενεργοποίηση ενός μηχανισμού αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων αναφορικά με το χρέος, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του με την εφαρμογή επιπλέον μέτρων ελάφρυνσης, όπως περαιτέρω εξομάλυνση των λήξεων των δανείων του EFSF, καθώς επίσης και περαιτέρω σταθεροποίηση των επιτοκίων τους και αναβολή πληρωμής τόκων έτσι ώστε να ικανοποιείται ο δείκτης των ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών.

Οι αποφάσεις του EFSF συνεπάγονται πως η Ελλάδα θα αρχίσει να αποπληρώνει τα περισσότερα από τα δάνεια του EFSF μετά το 2033 και πως η μέση ωρίμανση αυτού του χρέους θα είναι τα 42,5 χρόνια.

Σχολιάζοντας στο Twitter ο επικεφαλής του Eurogroup Μάριο Σεντένο χαιρέτισε τις αποφάσεις του EFSF λέγοντας πως αποτελούν «καλά νέα».

Διαβάστε επίσης