Αργή η ανάκαμψη για τις καταθέσεις των νοικοκυριών - Στα 107,6 δισ. ευρώ
Πηγή: Pixabay

Στα επίπεδα που ήταν τον Μάρτιο του 2015 έχουν επιστρέψει οι καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με τις καταθέσεις των νοικοκυριών να ανακάμπτουν πιο αργά σε σχέση με τις επιχειρηματικές καταθέσεις και τις αποταμιεύσεις των δημοσίων φορέων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την πορεία των καταθέσεων, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων παρουσίασαν τον Οκτώβριο αύξηση κατά 43 εκατ. ευρώ έναντι του Σεπτεμβρίου, και διαμορφώθηκαν στα 107,6 δισ. ευρώ.

Μείωση κατά 289 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2018, οι συνολικές καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 283 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,5% από 10,1% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 663 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 193 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 374 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 476 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση κατά 346 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2018, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 101 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,2% από 7,4% τον προηγούμενο μήνα. Συνολικά οι καταθέσεις ανήλθαν στα 131,4 δισ. ευρώ, από 131,7 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Αύξηση κατά 744 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2018, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 340 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 24,4% από 48,9% τον προηγούμενο μήνα. Συνολικά ανήλθαν στα 16,5 δισ. ευρώ, από 15,7 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε επίσης