Σοβαρή καταγγελία: Η ΕΚΤ αποκρύβει στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Πηγή: REUTERS/Alex Grimm

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κάλεσε σήμερα τους νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέμβουν, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα επιτρέπει την πλήρη πρόσβαση σε έγγραφα στο πλαίσιο ελέγχων που σχετίζονται με την τραπεζική εποπτεία.

Σε επιστολή τους προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ελεγκτές εκφράζουν την ανησυχία τους για την τρέχουσα θέση της ΕΚΤ όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες, η οποία δεν τους επιτρέπει να εκτελέσουν το έργο τους ως οφείλουν.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η τραπεζική εποπτεία εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους για τους δημόσιους πόρους, με τους ίδιους να μην πρόκειται να είναι σε θέση να προβαίνουν στον προσήκοντα έλεγχο αυτών των δραστηριοτήτων, εάν η ΕΚΤ δεν αλλάξει τη στάση της όσον αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης.

Οι ελεγκτές υποστηρίζουν ότι, κατά τις συζητήσεις τους με την ΕΚΤ, δεν υπήρξε καμία πρόοδος σχετικά με το ζήτημα αυτό. Καλούν δε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υποστηρίξουν πλήρως τα δικαιώματά τους για πρόσβαση σε έγγραφα τραπεζικής εποπτείας και, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να τροποποιήσουν τους ισχύοντες κανονισμούς, ορίζοντας ρητά ότι οι ελεγκτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα κρίνουν απαραίτητα για το έργο τους.

«Σκοπός μας δεν είναι ο έλεγχος της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε ο Klaus-Heiner Lehne, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. «Ωστόσο, είναι καθοριστικό να διαθέτουμε πλήρη εξουσία ελέγχου των εποπτικών δραστηριοτήτων της ΕΚΤ. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένων των υψηλών κινδύνων που εγκυμονούν για τους δημόσιους πόρους οι πτωχεύσεις τραπεζών και λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας των νέων εποπτικών μηχανισμών».

Απαντώντας σε αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ελεγκτές επισημαίνουν τρεις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν τους επετράπη η πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες. Το 2016, κατά τον έλεγχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες με τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου. Το 2017, κατά τις εργασίες τους στο πλαίσιο της ειδικής έκθεσης για το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB), το SRB επέμεινε να απαλειφθεί κάθε στοιχείο προερχόμενο από την ΕΚΤ. Επίσης, τον Ιανουάριο του 2018, στο πλαίσιο της έκθεσης των ελεγκτών σχετικά με τον ρόλο της ΕΚΤ στη διαχείριση κρίσεων που συνδέονται με τηντραπεζική εποπτεία, η ΕΚΤ αρνήθηκε εκ νέου την πρόσβαση στα έγγραφα που απαιτούνταν για την εκτέλεση των ελεγκτικών εργασιών σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Διαβάστε επίσης
Δες τον κόσμο μέσα από το φακό του CNN Greece. Ακολούθησέ μας στο Instagram!