ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με οκτώ έτη καθυστέρηση τα πρόστιμα για τη χειραγώγηση της μετοχής της Marfin

Με οκτώ έτη καθυστέρηση τα πρόστιμα για τη χειραγώγηση της μετοχής της Marfin
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Οκτώ χρόνια χρειάστηκε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να επιβάλει πρόστιμα συνολικού ύψους 450.000 ευρώ σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είχαν εμπλοκή στη χειραγώγηση της μετοχής της Marfin Popular Bank και του δικαιώματος προτίμησης αυτής, κατά την περίοδο 03.01.2011-11.02.2011.

Συγκεκριμένα, η εποπτική αρχή επέβαλε πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Ευθύμιο Μπουλούτα, τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου της Marfin Popular Bank και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Marfin Εγνατία.

Πρόστιμο 100.000 ευρώ επέβαλε και στον Κυριάκο Μάγειρα, τότε Διευθυντή Χρηματοδοτήσεων Ομίλου της Marfin Εγνατία, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου της Marfin Popular Bank και Αντιπρόεδρο-Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε ακόμη για την ίδια υπόθεση πρόστιμο 90.000 ευρώ στην Marfin Popular Bank, πρόστιμο 80.000 ευρώ στον Μιχάλη Φόλε, τότε Manager του τμήματος family office της διεύθυνσης wealth management division της Marfin Εγνατία, πρόστιμο 50.000 ευρώ στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος και πρόστιμο 30.000 ευρώ στον Ηρακλή Κουνάδη, τότε Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Marfin Εγνατία, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος και μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου της Marfin Popular Bank.

Τα ανωτέρω πρόστιμα αφορούν σε χειραγώγηση της αγοράς κατά την έκδοση και εισαγωγή 976.335.208 δικαιωμάτων προτίμησης της Marfin Popular Bank, καθώς και των μετοχών που προέκυψαν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ως χειραγώγηση της αγοράς νοούνται συναλλαγές ή εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών, με τις οποίες δίδονται ή είναι πιθανόν ότι θα δοθούν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις για την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή μιας μετοχής ή με τις οποίες διαμορφώνεται, από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ενεργούν από κοινού, η τιμή μιας μετοχές σε μη κανονικό ή τεχνητό επίπεδο.

Ακόμη, χειραγώγηση της αγοράς υπάρχει και όταν γίνονται συναλλαγές ή δίνονται εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών, οι οποίες συνιστούν παραπλανητικές μεθοδεύσεις ή τεχνάσματα, αλλά και όταν διαδίδονται πληροφορίες, οι οποίες δίνουν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με μια μετοχή.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ