ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος «πονοκέφαλος» για απασχολούμενους με «μπλοκάκι»

Νέος «πονοκέφαλος»  για απασχολούμενους με «μπλοκάκι»
EUROKINISSI

Η παραχώρηση εταιρικού οχήματος σε απασχολούμενους με «μπλοκάκι», που φορολογούνται κατ΄ εξαίρεση ως μισθωτοί, αποτελεί φορολογητέα παροχή σε είδος.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όσοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μέχρι σε τρεις πελάτες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου χωρίς να έχουν την εμπορική ιδιότητα και χωρίς να διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση διαφορετική από την κατοικία τους.

Στην παραπάνω περίπτωση, το εισόδημα που αποκτά ο φορολογούμενος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας εντάσσεται, για τη φορολόγησή του, στο εισόδημα από μισθωτή εργασία, ενώ έχουν εφαρμογή και οι προβλεπόμενες μειώσεις φόρου. Ο δε λήπτης των υπηρεσιών χορηγεί στην περίπτωση αυτή βεβαίωση αποδοχών.

Η λογική αυτής της φορολόγησης των παροχών σε είδος είναι απλή. Η φορολογική διοίκηση υποθέτει ότι κατά την παραχώρηση από την εταιρεία στον υπάλληλο ενός αυτοκινήτου, ώστε να μετακινείται στα ραντεβού του, δεν είναι αποκλειστική και ο υπάλληλος πραγματοποιεί ένα μέρος των δαπανών αυτών για την προσωπική του εξυπηρέτηση.

Αντίθετα δεν αποτελεί φορολογητέα παροχή σε είδος η παραχώρηση εταιρικού οχήματος σε απασχολούμενους με «μπλοκάκι» που φορολογούνται κανονικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κ.Φ.Ε. Ενδεικτικά, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται απασχολούμενοι με μπλοκάκι με επαγγελματική εγκατάσταση διαφορετική της κατοικίας τους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ