ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται δρακόντειοι έλεγχοι για ορκωτούς λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες

Έρχονται δρακόντειοι έλεγχοι για ορκωτούς λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες
EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σε ορκωτούς λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες δρομολογεί η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης καθόρισε και ρύθμισε το περιεχόμενο, τον τρόπο και τη διαδικασία των ποιοτικών ελέγχων για το 2019 και αποφάσισε πως αυτοί οι έλεγχοι θα διενεργηθούν στις ελεγκτικές εταιρείες λαμβάνοντας υπόψη τα εξής :

- Τον βαθμό συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον στον ελεγχόμενο φορέα. Για την εκτίμηση της συγκέντρωσης κινδύνου λαμβάνονται υπόψη ιδίως ο αριθμός ή και η κεφαλαιοποίηση των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, που ελέγχει ο ελεγχόμενος φορέας.

- Τον βαθμό συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς, στις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, που ελέγχει ο ελεγχόμενος φορέας.

- Τη δυνητική διακύβευση της ανεξαρτησίας του ελεγχόμενου φορέα εξαιτίας της τυχόν συγκέντρωσης των πηγών εσόδων του σε περιορισμένο αριθμό ελεγχόμενων οντοτήτων.

- Εισαγγελικές παραγγελίες για τη διερεύνηση υποθέσεων, αρμοδιότητας της ΕΛΤΕ.

- Αναφορές στην έκθεση του ελεγκτή οι οποίες σχετίζονται με τη συνέχιση της δραστηριότητας (going concern) της ελεγχόμενης εταιρείας (Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 570 - Αναθεωρημένο)

- Την γνωστοποίηση των σημαντικότερων θεμάτων ελέγχου στην έκθεση του ελεγκτή σύμφωνα με το ΔΠΕ 701 (πρώτη εφαρμογή).

- Αιτήματα ή πληροφορίες από εποπτικές αρχές της Ελλάδας ή ομόλογες αρχές των χωρών μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών.

- Επίκαιρα ζητήματα, κρίσιμα λογιστικά και ελεγκτικά θέματα.

- Διαπιστωθείσες στο παρελθόν παραβάσεις και τα ευρήματα των ποιοτικών ελέγχων, που η ΕΛΤΕ έχει ήδη διενεργήσει.

- Καταγγελίες και αναφορές που έχουν περιέλθει σε γνώση της ΕΛΤΕ.

- Τις τυχόν δυσανάλογα χαμηλές αμοιβές ελεγκτικών υπηρεσιών σε σχέση με το μέγεθος των ελεγχόμενων οντοτήτων.

- Τις αμοιβές υποχρεωτικού ελέγχου που αναλαμβάνεται για πρώτη φορά και είναι μικρότερες σε ποσοστό 15% και άνω από τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης.

- Χαμηλές αμοιβές σε οντότητες του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις και Νοσοκομεία.

Διαβάστε επίσης:

Στο «τραπέζι» το plan b για τα κόκκινα δάνεια

Η εμβάθυνση της ΟΝΕ στο επίκεντρο του Eurogroup

Ελληνικό… ράλι ακρίβειας για βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης

Σύμφωνα με την ΕΛΤΕ το περιεχόμενο των ποιοτικών ελέγχων θα εστιάζει:

-Στην αξιολόγηση του σχεδιασμού του εσωτερικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου που υποχρεούται να διατηρεί ο ελεγχόμενος φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν.4449/2017, καθώς και ο έλεγχος της αποτελεσματικής τήρησης αυτού.

-Στην αξιολόγηση των ελεγκτικών εργασιών επί των υποχρεωτικών ελέγχων που αναλαμβάνει ο ελεγχόμενος φορέας, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ελέγχου και την κείμενη νομοθεσία.

-Στην αξιολόγηση του περιεχομένου της πιο πρόσφατης Έκθεσης Διαφάνειας, που έχει δημοσιεύσει η ελεγχόμενη ελεγκτική εταιρεία.

-Στην αξιολόγηση της συμπληρωματικής έκθεσης προς την επιτροπή ελέγχου της ελεγχόμενης οντότητας.

-Στην αξιολόγηση των θεμάτων ανεξαρτησίας, των αμοιβών και της απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών.

-Στην αξιολόγηση του διορισμού των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών και της διάρκειας της ελεγκτικής εργασίας.

-Στην αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων και διαδικασιών, που έχουν υιοθετήσει οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων, από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ν.4557/2018).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ