ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η χρηματοπιστωτική εποπτεία στην Ευρώπη στο επίκεντρο του Ecofin

Η χρηματοπιστωτική εποπτεία στην Ευρώπη στο επίκεντρο του Ecofin
EPA

Η αρχιτεκτονική της χρηματοπιστωτικής εποπτείας και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο του Ecofin στις Βρυξέλλες.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 28 κρατών μελών της ΕΕ θα συζητήσουν την αναθεώρηση της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής χρηματοπιστωτικής εποπτείας και θα επιδιώξουν να επιτύχουν μια γενική προσέγγιση για όλα τα στοιχεία της μεταρρύθμισης που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017.

Η πρόταση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μακροπρόθεσμο σχέδιο που μπορεί να οδηγήσει στην κοινή εποπτεία του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού κλάδου και να διευρύνει τον έλεγχο των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών Αρχών επί των ξένων επιχειρήσεων που λειτουργούν στην ΕΕ.

Παράλληλά, το Ecofin θα εξετάσει ζητήματα σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Να σημειωθεί πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήδη ενέκρινε την πρόταση για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) όσον αφορά στους κινδύνους που θέτουν οι δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Διαβάστε επίσης:

Αυτό είναι το νέο έντυπο Ε1- Τι αλλάζει

Δείτε εάν θα πληρώσετε πρόσθετους φόρους το 2019

Αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις: Μία δήλωση, δύο εκκαθαριστικά από εφέτος για τα ζευγάρια

Ακόμη, οι υπουργοί Οικονομικών θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προς μια πιο αποτελεσματική και δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της ΕΕ», η οποία προτείνει χάρτη πορείας για τη σταδιακή και στοχοθετημένη μετάβαση στη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία σε ορισμένους τομείς της φορολογικής πολιτικής της ΕΕ.

Το Συμβούλιο αναμένεται επίσης να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με την έκθεση για τη δημοσιονομική διατηρησιμότητα για το 2018 και να συζητήσει ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ήτοι την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό του 2017 και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διαπραγματεύσεις επί του προϋπολογισμού για το 2020.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ