ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τρέχουν» για την προώθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

«Τρέχουν» για την προώθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυξημένη κινητικότητα επιδεικνύει ο υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για το ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης στην προώθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, έχοντας ήδη πλήθος συναντήσεων με στελέχη όλων των υπουργείων για την ταχύτερη υλοποίηση του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το 2016 προβλέπεται να φθάσει στα 6,750 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 6 δισ. ευρώ αφορούν σε έργα που θα χρηματοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 750 εκατ. ευρώ αφορούν σε έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Το ΠΔΕ για το έτος 2016 θα αποτελέσει σημαντικό μέσο για την προώθηση της αναπτυξιακής προσπάθειας της ελληνικής οικονομίας. Ο στόχος αυτός θα εξυπηρετηθεί με την εντατικοποίηση των ενεργειών για την ολοκλήρωση και το κλείσιμο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013, καθώς και από την επίσπευση των ενεργειών για την έναρξη και υλοποίηση των προγραμμάτων της νέας περιόδου (2014-2020).

Ειδικότερα, οι ενέργειες επικεντρώνονται στην εντατικοποίηση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και στην εντατικοποίηση επίσης των διαδικασιών για την άμεση έναρξη και την ταχεία υλοποίηση του συνόλου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020.

Σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, επιχειρείται η εμπροσθοβαρής απορρόφηση πόρων για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, καθώς και υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην παιδεία και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ειδικότερα στις δράσεις του ΕΣΠΑ, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς των μεγάλων έργων υποδομών (οδικά έργα, σιδηρόδρομοι, μετρό κ.λπ.), της επιχειρηματικότητας (κυρίως στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού), της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της υγείας και της πρόνοιας, των έργων για την προστασία του περιβάλλοντος, των έργων υποδομών των ΟΤΑ όλης της χώρας και των δράσεων για τη διοικητική μεταρρύθμιση.

Αναφορικά με το σκέλος του ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους εξετάζεται να ενισχυθούν οι διαδικασίες για ορθή ιεράρχηση και επιλογή των έργων, με βασικό κριτήριο την κάλυψη των πιο επιτακτικών αναπτυξιακών αναγκών.

Οι δράσεις που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν αμιγώς από εθνικούς πόρους αφορούν κυρίως σε προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και εκπαίδευσης, συντηρήσεις υποδομών, αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές και ενισχύσεις πληγέντων από αυτές, καθώς και υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων για τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ