ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόλις το 10% του ελληνικού δημοσίου χρέους φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο

Μόλις το 10% του ελληνικού δημοσίου χρέους φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο
REUTERS/Yannis Behrakis

Εξαιρετικά θωρακισμένη είναι η Ελλάδα έναντι κινδύνων που έχουν να κάνουν με μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων. Στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)  δείχνουν πως μόλις το 10% του ελληνικού δημοσίου χρέους φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο και πως το 90% είναι σταθερού επιτοκίου. Τα ίδια στοιχειά δείχνουν πως μόλις το 18,6% του ελληνικού χρέους ήταν διαπραγματεύσιμο στο τέλος του 2018.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το δελτίο για την πορεία του δημοσίου χρέους που έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης στο τέλος του 2018 διαμορφώθηκε στα 358,948 δισ. ευρώ, έναντι 356,034 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Στις 31.12.2018 τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχονταν στα 23 δισ. ευρώ, έναντι 21,7 δισ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2018. Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα είναι περαιτέρω αυξημένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, από το σύνολο του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης τα 358,9 δισ. ευρώ αφορούσαν σε δάνεια του Δημοσίου εκ των οποίων τα 253,1 δισ. ευρώ σε δάνεια που έχουν ληφθεί από τον Μηχανισμό Στήριξης. Τα υπόλοιπα 105,8 δισ. ευρώ είναι ομόλογα και άλλοι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι που έχει εκδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο στις αγορές.

H μέση σταθμική υπολειπόμενη φυσική διάρκεια του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης την 31.12.2018 ήταν στα 19,7 έτη.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ