ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται ρύθμιση οφειλών «έκτακτου χαρακτήρα» αλλά περιορισμένης διάρκειας

Έρχεται ρύθμιση οφειλών «έκτακτου χαρακτήρα» αλλά περιορισμένης διάρκειας
Pixabay

Μία ρύθμιση «έκτακτου χαρακτήρα», η οποία θα παραμείνει ανοικτή για το διάστημα όχι μεγαλύτερο των 2-3 μηνών, ούτως ώστε να αποτελέσει «την τελευταία ευκαιρία» των οφειλετών αλλά και το σχεδιασμό μιας ρύθμισης μονίμου χαρακτήρα που θα καλύπτει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που βαραίνουν φυσικά πρόσωπα αλλά και νομικά πρόσωπα, συνθέτει το σχέδιο της κυβέρνησης για τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

Η «έκτακτη ρύθμιση» αποτελεί πρωτοβουλία και επιθυμία της κυβέρνησης και θα συζητηθεί στις λεπτομέρειες της με τους θεσμούς μετά τα μέσα Μαρτίου.

Ωστόσο, η ρύθμιση μονίμου χαρακτήρα αποτελεί ουσιαστικά υποχρέωση της χώρας, καθώς από το 2020 θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται η κοινοτική οδηγία για τη δημιουργία πλαισίου «δεύτερης ευκαιρίας» προς τους οφειλέτες, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τις επιχειρήσεις, αναφέρει η εφημερίδα «Καθημερινή».

Η κυβέρνηση αμφισβητεί ότι δεσμεύτηκε απέναντι στους θεσμούς να μην προχωρήσει σε αλλαγές στο πλαίσιο των ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών στο άμεσο μέλλον, όπως αναγράφηκε στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο υπουργείο Οικονομικών ήδη επεξεργάζονται το σχέδιο της έκτακτης ρύθμισης, το οποίο θα πρέπει να «υπακούει» στους ακόλουθους κανόνες:

Πρώτον να μην επιτρέπει τη συμμετοχή των λεγόμενων στρατηγικών κακοπληρωτών. Αυτό εξετάζεται να επιτευχθεί με θέσπιση αυστηρών κριτηρίων όσον αφορά το ύψος του εισοδήματος, αλλά και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία. Έτσι, θα αποκλείονται όσοι εμφανίζονται με υψηλές καταθέσεις ή πολύ μεγάλα εισοδήματα.
Δεύτερον, να αποκλείεται η «μεταφορά» οφειλετών από παλαιές ρυθμίσεις σε καινούργιες.
Να διασφαλίζεται ότι η ρύθμιση μπορεί να ικανοποιηθεί από τον οφειλέτη. Έτσι, τα κίνητρα που μελετώνται θα δίνονται αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, ενώ η ένταξη στη ρύθμιση θα δίδεται μόνο σε όσου εμφανίζουν εισοδήματα ικανά για να δικαιολογήσουν την πληρωμή της δόσης.
Να τεκμηριώνεται ότι η έκτακτη ρύθμιση δεν θα θέσει σε κίνδυνο τους εισπρακτικούς στόχος τη φετινής χρονιάς.

Η δεύτερη ευκαιρία

Όσον αφορά στην πάγια ρύθμιση, ο σχεδιασμός της προγραμματίζεται να ξεκινήσει σε επόμενη φάση, με στόχο να είναι έτοιμη προς το τέλος του χρόνου, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Ο στόχος είναι να υπάρχει ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο θα καλύπτει όλες τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις είτε προς την Εφορία, , είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε ακόμη και προς τους δήμους ή τις τράπεζες. Θα συνιστά ουσιαστικά το πλαίσιο της «δεύτερης ευκαιρίας» που ρέπει να σχεδιαστεί σε όλες τις χώρες – μέλη της ΕΕ μετά και την ψήφιση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ