ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πωλητήρια εξπρές για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

Πωλητήρια εξπρές για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ
EUROKINISSI

Με συνοπτικές διαδικασίες, μετά την αποτυχία του προηγούμενου διαγωνισμού, η κυβέρνηση ξαναβάζει τα πωλητήρια στις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ στη Μελίτη και τη Μεγαλόπολη.

Με τροπολογία που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδιορίζεται το νέο πλαίσιο της επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας που θα προκηρύξει και θα διεξάγει η ΔΕΗ υπό την εποπτεία του ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με αυτό, η δημόσια εταιρεία θα απευθύνει δημόσια πρόσκληση, η οποία θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της, και προσκαλούνται εντός προθεσμίας επτά ημερών οι υποψήφιοι επενδυτές του προηγούμενου διαγωνισμού καθώς και όσοι άλλοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Με την πρόσκληση αυτή, σύμφωνα με την τροπολογία: «Καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια προεπιλογής και τελικής επιλογής των συμμετεχόντων (όπως, ενδεικτικά, το ύψος της οικονομικής προσφοράς, η εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ορυκτών καυσίμων, η εμπειρία στην έρευνα και εκμετάλλευση στερεών ορυκτών καυσίμων, όπως ο λιγνίτης, η χρηματοοικονομική, τεχνική και νομική καταλληλότητα και επάρκεια των συμμετεχόντων, η ανεξαρτησία τους από τη ΔΕΗ Α.Ε. από άποψη εταιρικού δικαίου, ρυθμιστικού πλαισίου τομέα ενέργειας και δικαίου του ανταγωνισμού), οι προθεσμίες υποβολής των δεσμευτικών προσφορών, η κατάθεση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής ερωτημάτων και επεξηγήσεων, οι όροι και οι εγγυήσεις εμπιστευτικότητας αναφορικά με την πρόσβαση των υποψηφίων στις σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα που αφορούν τους κλάδους και τις εταιρείες, το σχέδιο της σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών της κάθε νέας εταιρείας».

Αναφορικά με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, η ΔΕΗ μπορεί, δηλαδή δεν υποχρεούται, να ορίσει έναν ανεξάρτητο εκτιμητή, ο οποίος θα λάβει υπόψη του αντίστοιχες εμπορικές συναλλαγές στην Ευρώπη καθώς και τις προηγούμενες προσφορές που είχαν υποβληθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η Sev.En Energy – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε προτείνει, υπό αιρέσεις, τίμημα 103 εκατ. ευρώ και για τις δύο μονάδες, ενώ η «Μυτιληναίος» είχε καταθέσει προσφορά 25 εκατ. ευρώ για τη «Μελίτη». Εξάλλου, με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι η ΔΕΗ θα προσλάβει σύμβουλο για να κρίνει το δίκαιο και το εύλογο του τιμήματος. Με τις αλλαγές αυτές ουσιαστικά θεμελιώνεται ως αφετηρία για την υποβολή των προσφορών οι προσφορές που έδωσαν οι προαναφερόμενοι επενδυτές.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται επίσης και παράγραφος αναφορικά με τις αποδοχές των εργαζομένων που απασχολούνται στις πωλούμενες μονάδες. Σύμφωνα με αυτή, το ύψος των συνολικών ετήσιων αποδοχών κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών των μονάδων δεν θα μεταβληθεί, ασχέτως με τον τρόπο καταβολής τους από τους νέους ιδιοκτήτες.

Επιπλέον, οι συμβάσεις πώλησης των μονάδων θα κυρωθούν με νόμο από τη Βουλή, ενώ με τη μεταβίβασή τους δεν θα εφαρμοστεί η δημοπράτηση των πρόσθετων ποσοτήτων λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος που ήταν προγραμματισμένες να δημοπρατηθούν για το 2019. Τέλος μπορεί να μην περιγράφονται στην τροπολογία οι συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών και της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ωστόσο στις προθέσεις της κυβέρνησης και της ΔΕΗ είναι οι επενδυτές να υποβάλλουν τις οικονομικές τους προτάσεις πριν από το Πάσχα και η μεταβίβαση να έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ