ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματοδότηση 15 εκατ. ευρώ στα επιμελητήρια για Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση 15 εκατ. ευρώ στα επιμελητήρια για Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων
EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Τη δημιουργία ενός ειδικού δικτύου υποστήριξης της επιχειρηματικότητας εντός των επιμελητηρίων της χώρας, που θα χρηματοδοτείται με 15 εκατ. ευρώ ετησίως, προβλέπει διάταξη που εμπεριέχεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για το εμπορικό απόρρητο.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στα κατά τόπους επιμελητήρια θα δημιουργηθούν Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων, σκοπός των οποίων θα είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων μέσω της παροχής συμβουλών και της ενημέρωσης και διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων για πάσης φύσεως επιχειρηματικά θέματα που αφορούν στην πραγματοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των επενδυτικών τους σχεδίων. Κεντρικός στόχος είναι να περιοριστεί ή και κατά το δυνατό να εξαλειφθεί η ελλιπής ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με δημόσιες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται προς όφελός της.

Οι ανωτέρω δομές θα τελούν υπό την αιγίδα μιας Επιτελικής Δομής Στήριξης Επιχειρήσεων στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Η επιτελική δομή θα ορίζει ετησίως συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους βάσει των οποίων οι Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων θα αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους και θα δύναται να παύει τη λειτουργία κατά τόπον δομών σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στους τιθέμενους στόχους.

Βάσει του νομοσχεδίου, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών θα αναλάβει την ανάπτυξη της κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα παρέχονται με οργανωμένο τρόπο, αλλά και επεξεργασμένη πληροφόρηση υπηρεσίες για την υποστήριξη των χρηματοδοτικών εργαλείων που διατίθενται για τις επιχειρήσεις, αλλά και κατευθύνσεις για ενσωμάτωση ή ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, για την προώθηση εξαγωγών, την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η δημιουργία του δικτύου καλείται να εξυπηρετήσει το διττό ρόλο του κράτους ως διαμεσολαβητή- πολλαπλασιαστή της ανάπτυξης και ως μηχανισμού απορρόφησης και πρόληψης των κοινωνικών επιπτώσεων που προκάλεσαν τόσο η κρίση όσο και οι πιέσεις που ασκούνται ιδίως στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τάσεις όπως η συγκέντρωση κεφαλαίου, ο ανταγωνισμός των αναπτυσσόμενων χωρών, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και το φορολογικό και κοινωνικό ντάμπινγκ των χωρών της Βαλκανικής.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ