ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακές ανισότητες και αδύναμο κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα

Εργασιακές ανισότητες και αδύναμο κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα
PIXABAY

Αν και η κατάσταση στην ελληνική αγορά εργασίας βελτιώνεται, όπως καταδεικνύεται από τη μείωση της ανεργίας και τη μείωση των ποσοστών μακροχρόνιας ανεργίας, εξακολουθούν να υφίστανται προκλήσεις σχετικές με τις ίσες ευκαιρίες, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την κοινωνική προστασία και ένταξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συμμετοχή στην αγορά εργασίας για τους νέους, τις γυναίκες, τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας και τα άτομα με αναπηρίες είναι χρόνια χαμηλή.

Λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στον κοινωνικό τομέα κατατάσσεται κάτω από τον μέσο όρο στους περισσότερους δείκτες που συνθέτουν τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Κατά την Κομισιόν η παροχή και η διαθεσιμότητα κοινωνικών υπηρεσιών παραμένει περιορισμένη και θα απαιτηθούν περαιτέρω συνεχείς επενδύσεις για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας επίσημων υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, της παροχής υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης και της αντιμετώπισης των υψηλών αναγκών για ιατρική περίθαλψη, οι οποίες δεν καλύπτονται.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ