ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιους τραπεζίτες θα κόψει ο SSΜ από τα ΔΣ των τραπεζών: Απάντηση SSM σε Παπαδημούλη

Ποιους τραπεζίτες θα κόψει ο SSΜ από τα ΔΣ των τραπεζών: Απάντηση SSM σε Παπαδημούλη
SSM

Το μήνυμα πως ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM) αξιολογεί διαρκώς την καταλληλότητα των ανώτατων τραπεζικών στελεχών και ειδικά όταν πλήττεται η καλή φήμη τους, προχώρησε ο επικεφαλής του SSM Αντρέα Ένρια απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ερωτηθείς από τον κ. Παπαδημούλη για το πώς η τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ αντιμετωπίζει την ενδεχόμενη εμπλοκή τραπεζικών στελεχών σε υποτιθέμενα ποινικά αδικήματα στο πλαίσιο των αξιολογήσεων της καταλληλότητας τους (fit and proper), ο Ένρια ξεκαθάρισε πως «τα μέλη των διοικητικών οργάνων των τραπεζών θα πρέπει να πληρούν διαρκώς τα κριτήρια καταλληλότητας για τον ρόλο για τον οποίο έχουν διοριστεί».

Μάλιστα ξεκαθάρισε πως η εμφάνιση νέων γεγονότων μπορεί να οδηγήσει σε επαναξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας των τραπεζιτών από το SSM, η οποία θα μπορούσε, σε σοβαρές περιπτώσεις, να έχει ως αποτέλεσμα και την απομάκρυνση των τραπεζικών στελεχών από τα Διοικητικά Συμβούλια των πιστωτικών ιδρυμάτων.

«Οποιοδήποτε γεγονός θα μπορούσε να επηρεάσει την καλή φήμη μέλους του διοικητικού οργάνου, ιδίως σε περίπτωση κατά την οποία εκκρεμούν κυρώσεις ή ποινικές διαδικασίες σε βάρος αυτού, οποιεσδήποτε εξελίξεις ή οποιαδήποτε έκβαση ανάλογης υπόθεσης μπορεί να οδηγήσουν στην επαναξιολόγηση της καταλληλότητας του συγκεκριμένου προσώπου», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ένρια.

Στο σημείο αυτό διευκρίνισε πως στις περισσότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες εκκρεμούν ποινικές διαδικασίες ζητείται από την εποπτευόμενη οντότητα να γνωστοποιήσει αμέσως στην τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ τυχόν νέες εξελίξεις, καθώς και τον τυχόν αντίκτυπο που ενδέχεται να έχουν αυτές οι εξελίξεις στην αξιολόγηση (της καταλληλότητας του εμπλεκόμενου μέλους του διοικητικού οργάνου) που διενεργεί η ίδια η εποπτευόμενη οντότητα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του SSM η τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ, κατά την αξιολόγηση που διενεργεί όσον αφορά εν εξελίξει ποινικές ή διοικητικές διαδικασίες, λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων:

  • Το στάδιο της διαδικασίας, ειδικά αν οι καταδικαστικές ή άλλες αποφάσεις είναι τελικές ή αν υπάρχει ενδεχόμενο ή προοπτική έφεσης.
  • Τη φύση νέων ή υφιστάμενων διώξεων ή κατηγοριών, μεταξύ άλλων κατά πόσον η δίωξη είναι ποινική ή διοικητική ή αν σχετίζεται με απιστία.
  • Τον χρόνο που έχει παρέλθει από το υποτιθέμενο αδίκημα.
  • Την ύπαρξη άλλων εκκρεμών ή παρελθουσών ερευνών και την έκβαση αυτών, καθώς και τις πιθανές κυρώσεις σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης.
  • Την προσωπική εμπλοκή του μέλους του διοικητικού οργάνου.
  • Το κατά πόσον υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ελαφράς ή βαρείας αμέλειας ή δόλου.

Στη βάση των ανωτέρω, ο επικεφαλής του SSM αποσαφήνισε προς τον Έλληνα ευρωβουλευτή πως «κάθε αξιολόγηση διενεργείται κατά περίπτωση, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ