ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνική Τράπεζα: Στα 87 εκατ. ευρώ τα προ φόρων κέρδη το 2018- Τι δήλωσε ο Π. Μυλωνάς

Εθνική Τράπεζα: Στα 87 εκατ. ευρώ τα προ φόρων κέρδη το 2018- Τι δήλωσε ο Π. Μυλωνάς
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς. ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα 87 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας το 2018, ενώ μετά φόρων κατεγράφησαν ζημιές 84 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 62% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 293 εκατ. ευρώ το 2018.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθεροποιήθηκαν σε 269 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2018, ενώ σε επίπεδο έτους διαμορφώθηκαν σε 1,09 δισ. ευρώ. Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, αντανακλώντας μέρος της μείωσης του προσωπικού και την παύση της λειτουργίας καταστημάτων. Κατά το 2018, τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε 921 εκατ. ευρώ.

Το 2018 επετεύχθη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 2 δισ. ευρώ περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών, καθώς και διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων.

Τα δάνεια του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας ανήλθαν το 2018 σε 39,6 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις ήταν στα 43,02 δισ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαίων CET1 ανήλθε σε 16,1% , ενώ με πλήρη επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 διαμορφώνεται σε 12,8%. Σύμφωνα με την τράπεζα βελτίωση του δείκτη κεφαλαίων θα επέλθει από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018 ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς δήλωσε τα εξής: “Οι προσπάθειές μας για επιστροφή στην οργανική κερδοφορία απέδωσαν καρπούς στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Τα οργανικά κέρδη ανήλθαν σε 46 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2018 και σε 114 εκατ. ευρώ σε επίπεδο έτους, έναντι ζημιών ύψους 103 εκατ. ευρώ το 2017. Τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθεροποιήθηκαν στα 269 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση (εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης, αποτελούμενων κυρίως από το κόστος του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού). Η μείωση των λειτουργικών εξόδων ενσωματώνει μέρος της θετικής επίπτωσης από το τρέχον Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο αφορά σε 750 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης και έλαβε χώρα κυρίως στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Επιπλέον, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διατήρησε την καθοδική του πορεία και διαμορφώθηκε σε επίπεδα κάτω από τις 100 μονάδες βάσης.

Το 2019 θα αποτελέσει έτος αναφοράς για την τράπεζα, καθώς η ΕΤΕ αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του ισολογισμού της, σημειώνοντας παράλληλα σημαντική πρόοδο αναφορικά με τη βελτίωση της λειτουργικής της κερδοφορίας, καθώς και τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Όπως ήδη διαφαίνεται από το τέταρτο τρίμηνο του 2018, τα λειτουργικά αποτελέσματα αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική βελτίωση το 2019, ωθώντας την κερδοφορία του Ομίλου σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Επίσης, τα έσοδα από τόκους θα ενισχυθούν κατά 113 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ακύρωσης της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) έναντι έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) στα μέσα Φεβρουαρίου. Η εν λόγω συναλλαγή απλοποιεί τη δομή του ενεργητικού της Τράπεζας, εξασφαλίζοντας τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα της Τράπεζας. Τα έσοδα από προμήθειες θα ωφεληθούν από την αυξημένη νέα παραγωγή δανείων, η οποία αναμένεται να αγγίξει τα 3,6 δισ. ευρώ το 2019, σε συνέχεια των εκταμιεύσεων ύψους 1,2 δισ. ευρώ το τεταρτο τρίμηνο του 2018. Με δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) σε επίπεδα άνω του 100% και διαθέτοντας σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, η ΕΤΕ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη χορήγηση νέων δανείων προς επιχειρήσεις.

Τέλος, οι δαπάνες προσωπικού θα μειωθούν περαιτέρω, αντανακλώντας το τρέχον Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού, ενώ ένα νέο πρόγραμμα μεγαλύτερης κλίμακας αναμένεται να υλοποιηθεί πριν τα μέσα της χρονιάς. Η νέα στρατηγική διαχείρισης κόκκινων δανείων είναι εμπροσθοβαρής και περισσότερο επιθετική, στοχεύοντας σε μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 11,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2021 σε επίπεδο Ομίλου, εκ των οποίων τα 4,5 δισ. ευρώ το 2019, με αρωγό τον υψηλό δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από σωρευμένες προβλέψεις ύψους 59%. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 15% το 2021 και περίπου στα μισά αυτού του επιπέδου το 2022.

Με στόχο να αξιοποιήσουμε τα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΕΤΕ και παράλληλα να αντιμετωπίσουμε αδυναμίες ώστε να απελευθερώσουμε τη δυναμική της τράπεζας ενισχύοντας την κερδοφορία της, το σχέδιο εταιρικού μετασχηματισμού περιλαμβάνει μια δέσμη φιλόδοξων οικονομικών και επιχειρηματικών στόχων για την περίοδο 2019-2022, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς. Η νέα στρατηγική θα παρουσιαστεί στην επενδυτική κοινότητα στο Λονδίνο στις 16 Μαΐου, μία ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2019».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ