ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρέμβαση Στουρνάρα και μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες

Παρέμβαση Στουρνάρα και μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες
Τράπεζα της Ελλάδος

Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες εντός και εκτός συνόρων αναμένεται να στείλει αύριο ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, στο πλαίσιο της ομιλίας του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κεντρικής τράπεζας.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος θεωρεί ότι παρά την ανάκαμψη της οικονομίας οι προκλήσεις παραμένουν, ενώ η φυγή καταρτισμένων νέων στο εξωτερικό και η έλλειψη επενδύσεων επηρεάζουν αρνητικά τη μακροπρόθεσμη δυναμική της. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ζητήσει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και την υιοθέτηση ενός αναπτυξιακού προτύπου βασισμένου στη γνώση και στις εξαγωγές.

Επιπλέον, θα μιλήσει για την ανάγκη εφαρμογής μιας πιο επικεντρωμένης πολιτικής για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, όχι μόνο με τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά και με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και την εξάλειψη σημαντικών αντικινήτρων, όπως η γραφειοκρατία και η νομοθετική και κανονιστική ασάφεια.

Παράλληλα, θα χαρακτηρίσει αναγκαία τη διεύρυνση των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η κοινωνική ασφάλιση και η υγειονομική περίθαλψη.

Ο κ. Στουρνάρας θα ζητήσει ξανά τον άμεσο περιορισμό των πρωτογενών πλεονασμάτων στο 2%, ώστε να αναπνεύσει η οικονομία με την εφαρμογή χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών και με την ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων.

Παρέμβαση θα κάνει και για την αγορά εργασίας, μετά τις πρόσφατες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Ο κ. Στουρνάρας θεωρεί ότι η διατήρηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας αποτελεί «κλειδί» για τη στήριξη των μακροχρόνια ανέργων, καθώς με τον τρόπο αυτόν ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, θα κάνει λόγο για την ενίσχυση του αποκαλούμενου «τριγώνου της γνώσης», δηλαδή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης της οικονομίας με την υιοθέτηση πολιτικών που υποστηρίζουν την έρευνα, τη διάδοση της τεχνολογίας, την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων.

Επίσης, θα μιλήσει για στόχευση των προσπαθειών πολιτικής στην παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη συμπλέγματος έτσι ώστε να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να ξεπεράσουν το μικρό τους μέγεθος και να εκμεταλλευθούν τις οικονομίες κλίμακας.

Τέλος, ο κ. Στουρνάρας αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ανεξαρτησίας των θεσμών. Στο πλαίσιο αυτό, θα επισημάνει πως η ταχύτερη παράδοση της Δικαιοσύνης, η ασφάλεια δικαίου και ένα σαφές και σταθερό νομικό πλαίσιο αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την ενίσχυση της αίσθησης του κοινού για δικαιοσύνη, τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ