ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι φόροι κεφαλαίου από Airbnb και Golden Visa

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι φόροι κεφαλαίου από Airbnb και Golden Visa

Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων που σχετίζονται με Airbnb και Golden Visa., προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αποδόθηκαν οι αναλογούντες φόροι.

Σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής έως το τέλος του 2019 θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες 2.500 έλεγχοι «για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου». Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει πως στο στόχαστρο θα μπουν μισθωτήρια και μεταβιβάσεις ακινήτων.

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή οι υποθέσεις που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα θα επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων χρησιμοποιώντας δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.

Όπως αναφέρει η απόφαση, οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις θα κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία, σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.

«Από το σύνολο των υποθέσεων εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση και εκπληρώνουν τους επιμέρους τιθέμενους στόχους, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης μέχρι την επίτευξη της συνολικής ετήσιας στοχοθεσίας εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2019, ως προς τον αριθμό των υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2019», σημειώνεται σχετικά στην απόφαση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ