Μεταμνημονιακή αξιολόγηση: Τα δέκα μέτωπα στα οποία επικεντρώνονται οι θεσμοί
Πηγή: AP Photo/Jean-Francois Badias

Η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει έναντι των δανειστών της τη δέσμευση να συνεχίσει και να ολοκληρώσει όλες τις βασικές μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).

Στη βάση αυτή έχει αναλάβει καθορισμένες δεσμεύσεις προς τους ευρωπαίους εταίρους στους τομείς των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, της κοινωνικής πρόνοιας, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και στις αγορές προϊόντων, της διαχείρισης και ιδιωτικοποίησης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων και  των μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης.

Αυτές τις δεσμεύσεις θα παρακολουθήσουν κατά την επίσκεψη τους στην Ελλάδα στις 6,7 και 8 Μαΐου οι επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών. «Τροχιοδεικτικά πυρά» για το πώς βλέπουν οι θεσμοί την ελληνική οικονομία έστειλε η τελευταία έκθεση της Κομισιόν για τις επιδόσεις της ελληνικής κυβέρνησης στην πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Σε αυτή την έκθεση η ΕΕ διαπιστώνει τα εξής:

- Η δυνητική ανάπτυξη παραμένει χαμηλή, καθώς δέχεται καθοδική πίεση από την απώλεια φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου λόγω του χαμηλού ποσοστού επενδύσεων και της μετανάστευσης ειδικευμένων εργαζομένων την τελευταία δεκαετία.

- Οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ έφθασαν στο κατώτατο επίπεδό τους το 2015 και αυξάνονται με αργούς ρυθμούς όμως εξακολουθούν να είναι οι χαμηλότερες στην ΕΕ κινούμενες σε επίπεδα κάτω του 13 % το 2018.

- Η μείωση των συσσωρευμένων ανισορροπιών θα απαιτήσει πολλά έτη συνεχούς εφαρμογής των μεγάλων θεσμικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και του κράτους, καθώς και σταθερή ανάπτυξη επί πολλά έτη.

- Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα απαιτήσει τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και τη συνέχιση και ολοκλήρωση των δημοσιονομικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησαν τα τελευταία έτη στο ασφαλιστικό, στη φορολογία και στο σύστημα υγείας.

- Οι ισολογισμοί των τραπεζών εξακολουθούν να επιβαρύνονται από πολύ υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων και η επίλυση του ζητήματος αυτού εξακολουθεί να είναι η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

- Η απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 10,9 % από την 1η Φεβρουαρίου 2019 οδηγεί μεσοπρόθεσμα σε υψηλότερο κίνδυνο αρνητικών επιδράσεων στην απασχόληση, ιδίως όσον αφορά τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, τους νέους εργαζομένους και τους εργαζομένους με μακρά προϋπηρεσία.

- Παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, η ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρές ανησυχίες. Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας υστερεί σημαντικά σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

- Η αγορά ενέργειας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτική δομή, σχετικά υψηλές τιμές χονδρικής και εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Το σύστημα μεταφορών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις οδικές μεταφορές, στις μεταφορές με βάση το πετρέλαιο και χαρακτηρίζεται από χαμηλή παραγωγικότητα.

- Ο ανεπαρκής συντονισμός και η χαμηλή διοικητική ικανότητα στη δημόσια διοίκηση εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά προβλήματα, τα οποία παρακωλύουν επίσης τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις.

-Το ελληνικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα αποτελεσματικότητας και οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ελευθέρωση του επενδυτικού δυναμικού της οικονομίας.

Διαβάστε επίσης