ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μυλωνάς: Αποδίδουν οι προσπάθειες της Εθνικής Τράπεζας για μετασχηματισμό

Μυλωνάς: Αποδίδουν οι προσπάθειες της Εθνικής Τράπεζας για μετασχηματισμό
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 131 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα στο πρώτο τρίμηνο του 2019, επίδοση που προήλθε από την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, την ανάκαμψη των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις και την περιστολή των λειτουργικών δαπανών.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 290 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019 σημειώνοντας αύξηση 5% σε τριμηνιαία βάση. Η αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων περιλαμβάνει μέρος της θετικής επίπτωσης από την ακύρωση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) έναντι έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που σημειώθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου. Οι προβλέψεις της τράπεζας για επισφαλείς απαιτήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 100 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Οι λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 5% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο 2019. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2018.

Το συνολικό κόστος του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού για το 2019 ανέρχεται σε 94 εκατ. ευρώ και έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2019.

Στο τρίμηνο καταγράφεται μείωση 1,1 δισ. ευρώ των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας κυρίως την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων εξασφαλισμένων δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (0,7 δισ. ευρώ), καθώς και τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (0,3 δισ. ευρώ) και τις λογιστικές διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων./

Στο πρώτο τρίμηνο 2019 η Εθνική διέθετε καταθέσεις ύψους 41,2 δισ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαίων CET1 της τράπεζας ανέρχεται σε 15,7%, ενσωματώνοντας την αρνητική επίπτωση από την απομείωση της αξίας των θυγατρικών της ΕΤΕ στη Ρουμανία, Κύπρο και Αίγυπτο. Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη μετά από φόρους του πρώτου τριμήνου του 2019 και με πλήρη επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 12,8%. Η σχεδιαζόμενη πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ενισχύσει τους κεφαλαιακούς δείκτες περαιτέρω.

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2019 ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς δήλωσε τα εξής:

«Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2019 έχουν αρχίσει να αποτυπώνουν τις σημαντικές προσπάθειες της Εθνικής Τράπεζας για μετασχηματισμό. Τα κυριότερα επιτεύγματα σε επίπεδο εσόδων αποτελούν η ακύρωση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων έναντι έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, η αντιστροφή του παραδοσιακά αρνητικού αποτελέσματος από χρηματοοικονομικές πράξεις, καθώς και η ανανέωση των εργασιών Εταιρικής Τραπεζικής, με αποτέλεσμα την αύξηση μεριδίου αγοράς σε αυτόν τον τομέα», σχολιάζει ο Παύλος Μυλωνάς.

«Όσον αφορά το κόστος, το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού για το 2018 υπερέβη κατά πολύ τους αρχικούς στόχους, με την αποχώρηση 780 εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, ένα νέο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού μόλις ξεκίνησε, θέτοντας υψηλότερους στόχους. Οι προσπάθειες για την περιστολή των γενικών & διοικητικών εξόδων έχουν ήδη αρχίσει να φέρνουν απτά αποτελέσματα.

»Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης, υπερδιπλασιάστηκαν σε 131 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2019 συγκριτικά με το αποτέλεσμα για το έτος 2018.

»Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας την πώληση μη εξυπηρετούμενων εξασφαλισμένων δανείων σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα (project Symbol), καθώς και τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Επιπλέον μείωση ύψους 1 δισ. ευρώ αναμένεται λίαν συντόμως από την πώληση μη εξυπηρετούμενων μη εξασφαλισμένων καταναλωτικών δανείων. Η διατήρηση της κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων σε υψηλά επίπεδα αποτελεί πλεονέκτημα ενόψει μίας σειράς σχεδιαζόμενων πωλήσεων και λοιπών ενεργειών, με γρήγορη διαδοχή.

»Σημαντικότερο των καλών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου, είναι το γεγονός ότι έχουν τεθεί οι βάσεις για την επιτάχυνση των επιδόσεων της Εθνικής Τράπεζας σε επίπεδο Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Πρώτον, η νέα διοικητική ομάδα έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα και ενωμένη οδηγεί την υλοποίηση του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας, το οποίο βρίσκεται στο δεύτερο τρίμηνο εφαρμογής του. Δεύτερον, το μακροοικονομικό περιβάλλον βελτιώνεται σταθερά, ενώ το νομικό πλαίσιο γίνεται ολοένα και πιο υποστηρικτικό στην προσπάθειά μας για εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των προβληματικών δανείων.

»Η Εθνική Τράπεζα θα παρουσιάσει τη στρατηγική της στο ευρύ κοινό, ξεκινώντας από την επενδυτική κοινότητα στο Λονδίνο στις 16 Μαΐου. Έχουμε μία τεράστια ευκαιρία να μετασχηματίσουμε την ΕΤΕ σε μια υψηλά κερδοφόρα Τράπεζα, με υγιή Ισολογισμό, η οποία θα αποτελεί παράδειγμα για τον κλάδο αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών της και τη σύγχρονη διαχείριση του προσωπικού της, καθιστώντας την έτσι ως την Τράπεζα πρώτης επιλογής στην ελληνική αγορά. Θα εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή στο έπακρο».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ