ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: Καθαρά κέρδη 27 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2019

Eurobank: Καθαρά κέρδη 27 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2019
EUROKINISSI

Καθαρά κέρδη 27 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Eurobank το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Σε λειτουργικό επίπεδο, οι επιδόσεις της τράπεζας ήταν θετικές το πρώτο τρίμηνο 2019, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται σε 343 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,4% σε ετήσια βάση και τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες να ενισχύονται κατά 2,7% στα 66 εκατ. ευρώ.

Τα οργανικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 409 εκατ. ευρώ, έναντι 419 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2018., ενώ τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν σε 423 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από συναλλακτικές και λοιπές δραστηριότητες.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 4,6% σε ετήσια βάση σε 191 εκατ. ευρώ και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων κατά 12% σε 205 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά 1,5% έναντι του πρώτου τριμήνου 2018 σε 165 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 182 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 7,6% σε ετήσια βάση και να ανέρχονται σε 36 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2019.

Οι χορηγήσεις και οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν έναντι του τετάρτου τριμήνου 2018 κατά 54 εκατ. ευρώ και 340 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 91,7%, από 92,6% στο τέλος του 2018.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας δήλωσε τα εξής:

«Η πλήρης υλοποίηση του επιταχυνόμενου σχεδίου μας για την εξυγίανση του ισολογισμού μας εντός των χρονοδιαγραμμάτων παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα. Η συγχώνευση με τη Grivalia, που αποτελεί το πρώτο ορόσημο στον οδικό μας χάρτη, ολοκληρώθηκε πρόσφατα χωρίς καμία καθυστέρηση. Με τη συγχώνευση ο συνολικός δείκτης CAD ανέρχεται στο 18,2%, ποσοστό που είναι το υψηλότερο στον κλάδο, και που θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που έχουμε ανακοινώσει.

Σχετικά με τα επόμενα βήματα, έχουμε λάβει δεσμευτικές προσφορές για την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων (με την κωδική ονομασία Pillar) ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ καθώς και μη δεσμευτικές προσφορές για την πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαφόρων χαρτοφυλακίων ύψους περίπου 7,5 δισ. ευρώ (με την κωδική ονομασία Cairo) και για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού στην FPS, που είναι η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ελληνική αγορά. Επιπροσθέτως, ο οίκος DBRS, ανακοίνωσε προσωρινή αξιολόγηση για τις ομολογίες ανώτερης διαβάθμισης του χαρτοφυκαλίου Pillar, καθιστώντας έτσι τη συγκεκριμένη συναλλαγή την πρώτη ελληνική συναλλαγή τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που διαθέτει δημόσια αξιολόγηση. Έχοντας εξασφαλίσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον κινούμαστε προς την επόμενη φάση, να λάβουμε δηλαδή δεσμευτικές προσφορές για το Cairo και την FPS εντός του Ιουλίου και να επιλέξουμε τον προτιμώμενο πλειοδότη και για τις τρεις συναλλαγές.

Τα αποτελέσματα μας στο πρώτο τρίμηνο του 2019 είναι υποστηρικτικά των προσπαθειών μας. Η Τράπεζα βρίσκεται σε μια σταθερή πορεία κερδοφορίας, με προ – προβλέψεων κέρδη στα 205 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 27 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις. Η ρευστότητα εξακολούθησε να βελτιώνεται καθώς η καταθετική μας βάση αυξήθηκε κατά 340 εκατ. ευρώ κυρίως από την ελληνική αγορά αλλά και τις διεθνείς μας δραστηριότητες που έχουν σταθερή συμβολή στην κερδοφορία της Τράπεζας. Σχετικά με το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), το συνολικό χαρτοφυλάκιο μειώθηκε κατά 150 εκατ. ευρώ καθώς συνεχίζεται ο αρνητικός σχηματισμός, οδηγώντας, το σχετικό δείκτη NPE κάτω από τα επίπεδα του 36,7%, που αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό στον ελληνικό κλάδο, και το δείκτη κάλυψης στο 53,8%.

Στηριζόμενοι στις επιδόσεις μας, είμαστε βέβαιοι ότι θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε όλες τις πτυχές του σχεδίου μας εντός του χρονοδιαγράμματος που έχουμε βάλει και να αποκαταστήσουμε όλους τους βασικούς δείκτες της Τράπεζας σε επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών τραπεζών, στο τέλος του 2021, σύμφωνα με το στόχο μας. Καθώς το σχέδιο για την εξυγίανση του ισολογισμού μας θα εκτελείται βάσει προγραμματισμού, θα επικεντρωνόμαστε σταδιακά ολοένα περισσότερο προς τη χρηματοδότηση της οικονομίας, την αύξηση των χορηγήσεων, την ανάπτυξη εργασιών σε όλα τα πεδία που υποστηρίζουν τα έσοδα από προμήθειες και τον περαιτέρω περιορισμό του λειτουργικού κόστους».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ