ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζας Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 19 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2019

Τράπεζας Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 19 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2019
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα 19 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς στο πρώτο τρίμηνο του 2019 έναντι ζημίας 83 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2018. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο 2019 σε 214 εκατ. ευρώ, (+3% σε τριμηνιαία βάση). Οι προβλέψεις δανείων ανήλθαν σε 174 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 163 εκατ. ευρώ στο πρώτοι τρίμηνο 2018.

Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε 360 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2019 σημειώνοντας αύξηση 1% σε τριμηνιαία και 2% σε ετήσια βάση. Όπως σημειώνεται, οι εκταμιεύσεις δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο 2018 και στο πρώτο τρίμηνο 2019, έχουν καλύτερα περιθώρια από το συνολικό χαρτοφυλάκιο, ενισχύοντας τη δυναμική των καθαρών εσόδων τόκων, ενώ σε αυτό συνεισέφερε και το βελτιωμένο κόστος χρηματοδότησης.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση στα 69 εκατ. ευρώ, με την επίδοσή τους να αναμένεται να ενισχυθεί στα επόμενα τρίμηνα που παραδοσιακά είναι ισχυρότερα. Οι όγκοι προμηθειών από συμπληρωματικές εργασίες, για παράδειγμα από πιστωτικές κάρτες, βελτιώθηκαν, αποδεικνύοντας πως η στρατηγική μας σταδιακά αποδίδει καρπούς.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα σημείωσαν μείωση της τάξεως του 8% τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση το πρώτο τρίμηνο 2019, περιοριζόμενα στα 231 εκατ. ευρώ.

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2019 ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δήλωσε τα εξής:

«Η έναρξη του 2019 ήταν θετική για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι ανησυχίες για επιβράδυνση των μεγάλων οικονομιών και οι αβεβαιότητες γύρω από τις διαπραγματεύσεις για το Brexit και το διεθνές εμπόριο.

Αντίστοιχα, ιδιαίτερα θετική δυναμική κατέγραψαν τους πρώτους μήνες του έτους τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, αλλά και οι χρηματιστηριακές αξίες, καθώς σταδιακά κερδίζουν εκ νέου το επενδυτικό ενδιαφέρον. Το πρώτο τρίμηνο 2019 η Τράπεζα Πειραιώς, βασιζόμενη στην πρόοδο που σημείωσε το 2018, κατέγραψε βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τα καθαρά έσοδα τόκων κατά το πρώτο τρίμηνο 2019 αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, κατά 2% ετησίως και 1% σε τριμηνιαία βάση, στα 360εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 69 εκατ. ευρώ, σταθερά σε ετήσια βάση, ενώ η προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να αποδίδει καρπούς, με περαιτέρω υποχώρηση κατά 8% σε επαναλαμβανόμενη βάση το πρώτο τρίμηνο του έτους, τόσο ετησίως όσο και σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2018.

Το καθαρό αποτέλεσμα της Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο 2019 ανήλθε σε 19 εκατ. ευρώ από ζημία 83 εκατ. ευρώ σ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, το πρώτο τρίμηνο 2019 συνεχίσαμε την μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά 0,5 δισ. ευρώ, εκπληρώνοντας τον στόχο μας, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ από προβλέψεις διατηρήθηκε στο 49%.

Η Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου μείωσης των ΜΕΑ κατά 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, επικεντρώνεται σε όλες τις ευκαιρίες ανάπτυξης εργασιών, πάντα με κριτήριο τις διατηρήσιμες αποδόσεις έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Στην κατεύθυνση αυτή, προχωρήσαμε σε εκταμιεύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Με τον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 88% στο τέλος Μαρτίου 2019 από 97% ένα χρόνο πριν, είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε την αναμενόμενη ζήτηση για δάνεια.

Στο τέλος Μαρτίου 2019, ο pro-forma δείκτης εποπτικών κεφαλαίων CET-1 της Τράπεζας, διαμορφώθηκε στο 13,7%. Η εστίασή μας παραμένει στη δημιουργία κεφαλαίου, τόσο οργανικά, όσο και υλοποιώντας ενέργειες που βελτιώνουν περαιτέρω την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της Τράπεζας. Μαζί με τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2019, ανακοινώνουμε το πενταετές πλάνο «Agenda 2023»,το οποίο περιλαμβάνει τους στρατηγικούς μας στόχους, που υποστηρίζονται από βιώσιμες λύσεις προκειμένου να ικανοποιήσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεχίζουμε με συνέπεια στη στρατηγική για κερδοφορία, ενισχυμένη ρευστότητα, ενδυνάμωση του ισολογισμού και μείωση των κινδύνων, βασιζόμενοι στις βασικές μας τραπεζικές δραστηριότητες».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ