Δεσμεύσεις 35,34 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα
Πηγή: Pixabay

Πάνω από 370 άτομα εντοπίστηκαν στο πρώτο πεντάμηνο του έτους για διακίνηση μαύρου χρήματος σε Ελλάδα και εξωτερικό από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Επτά νέες υποθέσεις μαύρου χρήματος αποκαλύφθηκαν τον Μάιο στις οποίες εμπλέκονται 20 άτομα, για τα οποία ζητήθηκαν από το εξωτερικό στοιχεία για τις καταθέσεις τους ή άλλες επενδύσεις.

Συνολικά στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος αποκάλυψε συνολικά 41 υποθέσεις, για τις οποίες ζήτησε από το εξωτερικό πληροφορίες για 139 εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Επίσης η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, προχώρησε στη δέσμευση ποσών ύψους 35,34 εκατ. ευρώ, τα οποία παγώνουν μέχρι να διαλευκανθούν οι υποθέσεις.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις επιταγές των θεσμών και «κυνηγά» υποθέσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, εγκλήματα που σχετίζονται με κακουργηματική απιστία και ξέπλυμα χρήματος εντός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά και με υπεξαιρέσεις και υποθέσεις που αφορούν σε ζημία του Δημοσίου.

Λόγω του μεγάλου όγκου των υποθέσεων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δίνει προτεραιότητα στις μεγάλες υποθέσεις με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος άνω των 500.000 ευρώ. Στη βάση όσων προβλέπει ο νόμος, η Αρχή για το Ξέπλυμα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Συνήθως οι αποφάσεις δεσμεύσεων αφορούν σε ακίνητα και ειδικά σε μεγάλες κατοικίες ή επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Τα ακίνητα παραμένουν δεσμευμένα έως ότου οι οφειλέτες καταβάλουν ή ρυθμίσουν τα χρέη τους ή έως ότου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αυτά περιέλθουν στο Δημόσιο.

Διαβάστε επίσης