«Τεστάρουν» μνημονιακές μεταρρυθμίσεις οι θεσμοί
Πηγή: EUROKINISSI

Στατιστικά στοιχεία που θα δείχνουν τον πραγματικό αντίκτυπο των μνημονιακών μεταρρυθμίσεων στην αγορά προϊόντων συλλέγουν οι θεσμοί στην προσπάθεια τους τεκμηριώσουν τις αποφάσεις που λήφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και προκειμένου να γίνουν προσαρμογές όπου απαιτείται.

Οι θεσμοί επικαλούνται την εκτίμηση επιπτώσεων, που διενεργήθηκε από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τις μεταρρυθμίσεις στους τομείς των φαρμακείων, των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και της λιανικής πώλησης την Κυριακή και από την οποία προκύπτει ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές είχαν ήδη θετικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Αξίζει να αναφερθεί πως μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών για την επίδραση της επέκτασης της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές σε επιλεγμένες περιοχές έδειξε μεταξύ άλλων αύξηση της αξίας των συναλλαγών που γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τις Κυριακές (+711%) στις περιοχές που ίσχυσε το μέτρο, όπως επίσης και αύξηση του μεριδίου των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκε με κάρτες ξένων τραπεζών τις Κυριακές (+38,1%).

Στη βάση αυτή ανατέθηκε στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών να παράσχει μια επικαιροποιημένη εκτίμηση επιπτώσεων των εν λόγω μεταρρυθμίσεων τον Σεπτέμβριο του 2019.

Τέλος, το ΚΕΠΕ θα προβεί σε εκτίμηση επιπτώσεων προηγούμενων μεταρρυθμίσεων που αφορούν στους μηχανικούς (συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών δημοσίων έργων), τους δικηγόρους και τις ιδιωτικές κλινικές.

Διαβάστε επίσης