ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ για την αξιολόγηση της Ελλάδος από την FATF

Θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ για την αξιολόγηση της Ελλάδος από την FATF
CNN Greece

Θετικά εξελίσσεσαι, σύμφωνα με πληροφορίες, η αξιολόγηση της Ελλάδος στον τομέα της αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος που διενεργείται στο Ορλάντο των ΗΠΑ από τον Οργανισμό Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF). Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τις προσπάθειες της Γενικής Γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών Έλενας Παπαδοπούλου, που το τελευταίο οκτάμηνο ηγήθηκε της σχετικής προσπάθειας.

Η FATF, είναι ο φορέας από τον οποίον προέρχονται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και από τις 16 έως και τις 21 Ιουνίου η Αρχή αξιολογεί την Ελλάδα ως προς τις δομές και τις διαδικασίες που διαθέτει για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος.

Χθες, η αξιολόγηση επικεντρώθηκε στη διαφάνεια και στην επάρκεια του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και σε γενικές γραμμές η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά. Σήμερα η αξιολόγηση θα εστιάσει στη χρηματοδότηση της τρομοκρατείς και στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, θέματα που θεωρούνται πιο δύσκολα και στα οποία η Ελλάδα εμφάνιζε έως πρόσφατα αδυναμίες.

Η τελευταία φορά που η χώρα μας είχε αξιολογηθεί από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης ήταν τον Ιούνιο του 2007. Να σημειωθεί δε πως από το 2011 η Ελλάδα είναι στην «πρώτη κατηγορία» της FATF, δεδομένου ότι εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα της με συνέπεια και καταγράφει θετικές επιδόσεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως οι χώρες που «κόβονται» από την FATF διότι παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, είναι χώρες που μπαίνουν σε γκρίζες και μαύρες λίστες και στις διεθνείς συναλλαγές μαζί τους απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες.

Για παράδειγμα όταν μια χώρα θεωρείται πως δεν έχει συμμορφωθεί προς τα πρότυπα της FATF, συνιστάται στα κράτη μέλη ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με εταιρείες της χώρας αυτής, με τα χρηματοπιστωτικά της ιδρύματα, αλλά και με εκείνους που ενεργούν για λογαριασμό τους.

Παράλληλα, επιβάλλονται από τα κράτη μέλη αντίμετρα και στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και εφόσον απαιτείται ακόμη και αναστολή λειτουργίας τραπεζικών υποκαταστημάτων, θυγατρικών εταιρειών, καθώς και αντιπροσωπειών τραπεζών που λειτουργούν εντός της επικράτειας τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος από το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής.

Εάν μια χώρα είναι στην «γκρίζα» λίστα της FATF, ο Οργανισμός Χρηματοπιστωτικής Δράσης ενθαρρύνει τα μέλη του να παρατείνουν την εφαρμογή αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με φυσικά και νομικά πρόσωπα από την εν λόγω χώρα. Κάτι που προκαλεί πολλά προσκόμματα και αποθαρρύνει τις συναλλαγές.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ