ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στην παράταση της 15ετούς παραγραφής από την ΑΑΔΕ

Τέλος στην παράταση της 15ετούς παραγραφής από την ΑΑΔΕ
EUROKINISSI

Νέες διευκρινίσεις για τους κανόνες που πρέπει να ισχύουν σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να διενεργήσει έλεγχο και να κοινοποιήσει πράξεις επιβολής φόρων και προστίμων σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, έδωσε o Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.

Ο κ. Πιτσιλής εξέδωσε εγκύκλιο ερμηνεύοντας την απόφαση 732/2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία προβλέπει ότι ο χρόνος παραγραφής δεν μπορεί να υπερβεί τα 15 έτη σε περίπτωση μη υποβολής αρχικής εμπρόθεσμης δήλωσης και υποβολής εκ των υστέρων, εκπρόθεσμης δήλωσης.

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα η φορολογική διοίκηση εφάρμοζε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία, η εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης (έστω και κατά μία ημέρα) εξομοιωνόταν με μη υποβολή δήλωσης, με αποτέλεσμα η αρχική πενταετής παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρο, να μετατρέπεται σε 15ετή.

Με την απόφαση 732/2019 του ΣτΕ κρίθηκε οριστικά ότι σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης εντός της αρχικής πενταετούς παραγραφής, ισχύει η πενταετής παραγραφή παρατεινόμενη κατά τρία έτη, στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής.

Περαιτέρω, για τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης μετά την πάροδο της αρχικής πενταετούς παραγραφής κρίθηκε ότι το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει φόρο παραγράφεται ομοίως μετά την πάροδο τριετίας από τη λήξη του έτους της εκπρόθεσμης δήλωσης, με ανώτατο χρονικό όριο παραγραφής τη 15ετία, ακόμη δηλαδή κι αν η δήλωση υποβληθεί το 15o έτος από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της.

Όπως προαναφέρθηκε, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία η φορολογική διοίκηση προσαρμόζεται στην εν λόγω απόφαση του ΣτΕ. Mε την εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται πως στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης μετά την πάροδο της αρχικής πενταετούς παραγραφής (πχ μετά την πάροδο 7 ή 8 ετών), δεν εφαρμόζεται η μακρά 15ετής παραγραφή, αλλά η βραχύτερη, τριετής προθεσμία, η οποία ξεκινά από τη λήξη του έτους υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατ' ανώτατο όριο, τα 15 έτη, εντός της οποίας το Δημόσιο πρέπει να προβεί σε διενέργεια ελέγχου.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για δηλώσεις που θα υποβληθούν το 13ο, 14ο ή και 15ο έτος από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, δεν χωρεί περαιτέρω επιμήκυνση της προθεσμίας της 15ετους παραγραφής.

Η εγκύκλιος αναφέρει για το θέμα τα εξής: «Με την παρούσα διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης μετά την πάροδο της αρχικής πενταετούς παραγραφής, ήτοι για δηλώσεις που υποβάλλονται από το έκτο έτος και μετά, δεν εφαρμόζεται η δεκαπενταετής παραγραφή, αλλά βραχύτερη τριετής προθεσμία, αρχόμενη από τη λήξη του έτους υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης και μη υπερβαίνουσα, κατ’ ανώτατο όριο, τα δεκαπέντε έτη. Ως εκ τούτου, για όσες εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται στο το 13ο, 14ο ή και στο 15ο έτος από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, δεν τίθεται θέμα περαιτέρω παρέκτασης της προθεσμίας της δεκαπενταετούς παραγραφής».

Μετά τα παραπάνω προκύπτει πως στις περιπτώσεις που οι φοροελεγκτικές αρχές διαπιστώνουν ότι για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έλεγχο του συγκεκριμένου έτους και επιβολή φόρων και προστίμων γίνεται 15ετής, παρατείνεται δηλαδή κατά 10 επιπλέον χρόνια μετά τη λήξη της κανονικής πενταετούς προθεσμίας παραγραφής.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ